D2D Water Solutions B.V., Hanskamp AgroTech B.V. en VDL Groep B.V. genomineerd voor de Nederlandse Innovatie Prijs 2019

  Zakelijk

Doetinchem/Ulft - D2D Water Solutions B.V. (met een dependance in Ulft), Hanskamp AgroTech B.V. uit Doetinchem en VDL Groep B.V.
zijn genomineerd voor de Nederlandse Innovatie Prijs 2019.

Deze erkenning voor innovativiteit van een Nederlands bedrijf hoort bij één van de meest grootschalige jaarlijkse survey-onderzoeken naar innovatie in Nederland: de Nederlandse Monitor. Dit onderzoek staat onder leiding van Prof.dr. Henk Volberda. Hij is verbonden als hoogleraar strategisch management en innovatie aan de Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam. De Nederlandse Innovatie Monitor wordt jaarlijks uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation van diezelfde universiteit.
De winnaar van de Nederlandse Innovatie Prijs 2019 wordt bekend gemaakt tijdens de uitzending van het AVROTROS-programma De Wereld van morgen. Dit jaar wordt dat programma gepresenteerd door Harm Edens. In het betreffende televisieprogramma worden tal van nieuwe ontwikkelingen belicht. De uitzending is op woensdagavond 26 juni 2019 op NPO 1.

De jury voor het bepalen van de winnaar van de Nederlandse Innovatie Prijs 2019 bestaat uit:
• Hans Boumans – Technology Transfer Manager TNO
• Lotte de Bruin – Directeur Nederland ICT
• Thomas Grosfeld – Specialist Innovatie en Topsectorenbeleid van VNO-NCW
• Mariëtte Hamer – Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad
• Geert Huizinga – Manager Industriebeleid FME
• Carla Moonen – NLingenieurs
• Sjaak van der Tak – Voorzitter LTO Glaskracht Nederland
• Doekle Terpstra – Voorzitter Techniek Nederland
• Focco Vijselaar – Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie,
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
• Henk Volberda – Hoogleraar Strategie & Innovatie, Amsterdam Business School, Universiteit
van Amsterdam en Directeur Amsterdam Centre for Business Innovation (onderzoeksleider en
juryvoorzitter).


D2D Water Solutions B.V. is een startup gevestigd te Hardenberg (Overijssel) met een dependance in
Ulft. Het bedrijf heeft een systeem - de Drop2Drink unit - ontwikkeld waarmee regenwater gezuiverd kan
worden tot drinkwater.
Het vernieuwende van deze oplossing zit hem in de combinatie van een aantal eigenschappen. Zo is het
systeem bestemd voor consumenten waardoor decentrale waterzuivering plaats kan vinden. Daarnaast is
een onderscheidend aspect dat het bedrijf een garantie geeft op veilig, gezuiverd drinkwater. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een vernuftige toepassing van zuiveringstechnieken en intelligente besturing.
Een bijkomend voordeel daarvan is dat de oplossing relatief simpel en toegankelijk ('plug en play') is
voor de consument.
Het moge duidelijk zijn dat de oplossing van de startup uit Ulft gericht is op het adresseren van het
maatschappelijke vraagstuk van watertekort. Naar verluidt wordt dit in een toekomst een nog meer
prangend vraagstuk. De oplossing maakt het mogelijk om mensen meer zelfvoorzienend te maken wat
betreft drinkwater. Dit heeft bijvoorbeeld voordelen voor gebieden waar er geen tot nauwelijks
infrastructuur is voor drinkwater, zoals in de vorm van drinkwaterleidingen. Een bijkomend voordeel is
dat de capaciteitsbeslag voor bestaande waterinfrastructuur tevens afneemt door de oplossing. Door het
opvangen van regenwater in een grote bak komt immers minder hemelwater direct in het riool terecht.
Doordat de oplossing ook afwater kan zuiveren kan er tot op zekere hoogte zelfs een circulaire
wateromloop ontstaan op lokaal niveau.
Dit jaar zijn de eerste exemplaren van de oplossing geplaatst. Het bedrijf zit nu in de transitie van de
pilot- naar de opschaalfase. 


Hanskamp AgroTech B.V. levert technische oplossingen voor de melkveehouderij en in het bijzonder op
het gebied van voeren. Praktijkgerichte oplossingen die gunstig zijn voor zowel de melkveehouder als
voor het welzijn van de koeien nemen daarbij een prominente plaats in. Een nieuwe oplossing van het
bedrijf uit Doetinchem is het koeientoilet (CowToilet). Deze installatie voorkomt dat ammoniak ontstaat
doordat mest en urine van koeien gescheiden blijven van elkaar. Hiervoor heeft de ontwikkeling- en
verkooponderneming een systeem ontwikkeld wat op gezette momenten een koe uitnodigt om te gaan
urineren. Het aanraken van de zenuw aan de achterkant van de koe in combinatie met het aanleren van
een link tussen het eten van krachtvoer en plassen vormen daarbij de voorname ingrediënten. De urine
wordt vervolgens opgevangen in het koeientoilet – een soort kleine urinoir voor koeien – en afgevoerd.
Dit proces vindt geheel automatisch plaats en het systeem is zelflerend. Tevens wordt er rekening
gehouden met de specifieke maten van de betreffende koe. Circa 70% van de totale urine van de koe kan
met de oplossing worden opgevangen.
Het systeem van het koeientoilet is technologisch gezien vernuftig in de eenvoud. Toch heeft het bedrijf
hiermee twee patenten bemachtigd. De potentiële maatschappelijke impact van het uit elkaar houden van
urine en mest is aanzienlijk. Koeien zijn een voorname bron van ammoniakuitstoot (gelieerd aan
stikstofuitstoot). De maatschappelijke winst zit niet alleen in het voorkomen dat de betreffende uitstoot
ontstaat in de stal. Zo maakt het koeientoilet het eveneens mogelijk dat emissies vanuit de mestopslag en
bij het uitrijden sterk gereduceerd worden. Verder wordt het wellicht overbodig dat boeren drijfmest
(combinatie van mest en urine) dienen te injecteren in het weiland en kan kunstmestgebruik teruggebracht
worden tot een minimum of zelfs geheel uitgesloten worden. Het separaat opvangen van urine maakt het
mogelijk om daarmee het land te bemesten waardoor het gras naar verluidt beter groeit. De urine van
koeien die apart wordt opgevangen met het koeientoilet vormt op termijn eveneens een mogelijke basis
voor nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld om 'gele stroom' op te wekken.
Het koeientoilet wordt naar verwachting in 2020 geïntroduceerd in de markt. Momenteel zit de oplossing
in een gevorderd stadium van ontwikkeling waarbij het certificeringsproces nog doorlopen dient te
worden. Zeven personen van het bedrijf zijn volledig gericht op de ontwikkeling van het koeientoilet.
Daarnaast wordt ook samengewerkt met verschillende externe partijen, zoals met de Wageningen
University & Research.


Aanvankelijk was VDL Groep, opgericht in 1953, gespecialiseerd in metaalbewerking. In de loop van de
tijd zijn de activiteiten van het industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven verder
uitgebreid tot gebieden als kunststofbewerking, mobiliteit (bussen, trucks en auto's) en hightech
equipment, bijvoorbeeld modules voor de halfgeleiderindustrie. Inmiddels bestaat de bedrijvengroep van
de familie Van der Leegte uit 104 bedrijven die actief zijn in de hoogwaardige maakindustrie. Een
aanzienlijk deel van deze bedrijven zijn door de groep overgenomen. Na de overnames zijn deze
bedrijven weer gezond gemaakt waardoor de werkgelegenheid voor Nederland behouden is gebleven, én
veelal is uitgebreid. Om concurrerend te blijven op de wereldmarkt zijn processen bij de VDL-bedrijven
vergaand geautomatiseerd en gerobotiseerd. Voorbeelden daarvan zijn te vinden bij onder andere VDL
Weweler in Apeldoorn en VDL Nedcar in Born waar robotisering en groei van werkgelegenheid hand in
hand zijn gegaan. VDL Groep beschikt over een van de hoogste install bases van robots in Nederland
(meer dan 1.500 robots).
Bij menig bedrijf binnen de VDL Groep verschuift het accent van maken naar meedenken en
ontwikkelen. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar het bedenken van nieuwe oplossingen voor
klanten in technologisch veeleisende markten en industrieën, zoals voor ASML en BMW. Dit stelt VDL
Groep in staat nieuwe innovaties toe te passen voor een brede diversiteit aan producten en markten. Zo
werden diverse nieuwe toepassingen gevonden voor een technologie die voor de deeltjesversneller van
CERN ontwikkeld was, waaronder een nieuwe manier om kanker te bestralen. Verder bouwt het
Eindhovense bedrijf bijvoorbeeld de ondersteuningsstructuren voor de hoofdspiegel van 's werelds
grootste telescoop in Chili.
Vanuit de filosofie als familiebedrijf is er aanzienlijke aandacht voor zowel continuïteit op de langere
termijn alsmede het behouden en bevorderen van de Nederlandse werkgelegenheid. Hierbij wordt
aanzienlijk geïnvesteerd in de thema's elektrificatie, connectiviteit, autonoom rijden en mobility as a
service (ECAS). Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van een automatisch geleid voertuig (AGV)
waarmee onbemand zwaar vervoer mogelijk wordt gemaakt in een bemande omgeving. Ter indicatie van
de focus op de langere termijn staat de organisatie in de top-10 van Nederlandse bedrijven wat betreft
investeringen in R&D (121 miljoen euro in 2018).
VDL werkt ook meer samen met start ups, scale ups en andere externe partijen. Zo was de elektrisch
aangedreven bus het resultaat van een interne startup. VDL speelt een leidende rol in Europa op het
gebied van de elektrificatie van zwaarder vervoer. De introductie van de elektrische bus heeft overigens
ook geleid tot andere nieuwe activiteiten voor het bedrijf, bijvoorbeeld omtrent de dienstregeling van die
bussen (vanwege het bijladen van de batterijen van de bussen tijdens de dienstregeling). Tevens wordt er
samengewerkt rond een 3D-foodprinter. Samen met diverse kennisinstellingen (zoals TNO) en mkbbedrijven in de Brainportregio worden onderdelen ontwikkeld. Zo wordt met studententeams van de TU/e
onderzoek gedaan naar de opslag van waterstof in mierenzuur. Het motto van VDL ('kracht door
samenwerking') geeft dus eveneens de instelling van het bedrijf weer om innovatieprojecten uit te voeren
met tal van externe bedrijven. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden