<p>Varsselder.</p>

Varsselder.

(Foto: )

Ook kleine kernen bouwen door

  Nieuwsflits

Varsselder - Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft een principemedewerking gegeven aan de ontwikkeling van 26 tot 28 woningen op zes locaties in Varsselder en Veldhunten. 

De plannen zijn tot stand gekomen via de Kleine Kernen Aanpak, waarbij inwoners zelf het initiatief nemen en behoeftes inventariseren.

In 2020 is via de Kleine Kernen Aanpak onderzoek gedaan naar de woningbouwbehoefte in Varsselder en Veldhunten voor de komende jaren. Ook is aan pand- en/of grondeigenaren de mogelijkheid geboden een woningbouwplan in te dienen. 

Vier van de ingediende woningbouwplannen zijn opgenomen in het door de procesbegeleider van Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland aangeboden Woonprogramma Varsselder-Veldhunten 2021-2025 (een procesdocument). 

Na een informatieavond over deze vier locaties, bleek dat de vraag naar woningen groter is, dan het aanbod. Daarom is in overleg met de Vereniging Dorpsbelangen opnieuw gelegenheid gegeven locaties en plannen te presenteren. Hierop zijn voor twee extra locaties woningbouwplannen ingediend. 

Wethouder Ben Hiddinga: “We vergeten de kleine kernen niet en zien steeds meer succesvolle resultaten van de Kleine Kernen Aanpak. Het is bijzonder om te zien hoe inwoners zelf het initiatief nemen. Met ondersteuning vanuit de gemeente komen we tot meer woningen en behouden we de leefbaarheid. Zo zie je, dat we de woningnood op kunnen lossen, als we het samen doen.”
De initiatiefnemers kunnen met de principemedewerking in overleg met de gemeente Oude IJsselstreek hun plan verder uitwerken en de noodzakelijke planologische procedure doorlopen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden