<p>Buurt Etten protesteert tegen de komst van zonneparken.</p>

Buurt Etten protesteert tegen de komst van zonneparken.

(Foto: foto Roel Kleinpenning)

Zonnevelden: College maakt selectie

  Nieuwsflits

Oude IJsselstreek - Het college van B&W in Oude IJsselstreek heeft twee zonnevelden geselecteerd die een vergunningaanvraag mogen uitwerken. Het gaat om plan ‘De Eikelenboom’ in Gendringen en plan ‘Gelderkamp’ in Varsseveld.

Het college stelt de raad voor een principebesluit te nemen over de selectie van deze twee locaties, die zijn gekozen in het kader van de tweede tranche zonnevelden.

De twee zonnevelden wekken samen ongeveer 26 GWh/jaar aan duurzame elektriciteit op. Dat is goed voor ongeveer 7.300 huishoudens. Hiervoor zijn 15 hectare aan zonnepanelen nodig. 

Volgens de afspraken uit het lokale beleid komen er na deze twee velden voorlopig geen grootschalige zonnevelden meer bij. De twee geselecteerde initiatieven voor zonnevelden mogen na het principebesluit van de raad de komende maanden de plannen, in samenspraak met de omwonenden, verder uitwerken en de ruimtelijke procedure starten.

Geselecteerde plannen

In totaal heeft de gemeente zestien plannen ontvangen die samen goed waren voor meer dan 170 hectare. Uit deze plannen zijn twee plannen geselecteerd die het beste aansluiten op het beleid “Uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking”.

Plan De Eikelenboom

De locatie ligt aan de Eikelenboomseweg ten zuiden van Gendringen. Initiatiefnemers zijn ontwikkelaar Sunrock, de grondeigenaar en de pachter. Het gaat om een locatie van 22 hectare, waar de initiatiefnemers 5 ha aan zonnepanelen willen plaatsen. De locatie blijft daarmee in agrarisch gebruik. De initiatiefnemer is van plan om panelen met ‘solar tracking’ te gebruiken. Dat wil zeggen dat de zonnepanelen de zon volgen wat de opbrengst per paneel verhoogt en het landgebruik efficiënter maakt.

Plan Gelderkamp

De locatie Gelderkamp ligt tegen het bedrijventerrein Hofskamp Zuid in Varsseveld aan. 

Het gaat om een oppervlak van 15 ha waar de initiatiefnemers, Gutami en Agem, circa 10 ha gaan gebruiken voor de aanleg van het zonneveld en 5 ha voor landschappelijke inpassing en natuur. 

Het doel van Agem is om 50 procent van het park in lokaal mede-eigenaarschap te ontwikkelen. Daarvoor moet nog een lokale energiecoöperatie worden opgericht. Ook zijn de initiatiefnemers aan het onderzoeken of ze een directe kabel naar bedrijven op het aangrenzende bedrijventerrein kunnen trekken. Mocht dat technisch niet mogelijk zijn, dan kunnen lokale ondernemers alsnog stroom van het zonneveld afnemen via het reguliere net.

Uitnodigingskader

Er komen veel aanvragen voor zonnevelden binnen bij de gemeente. Daarom heeft de gemeente hierop beleid gemaakt: het zogenaamde Uitnodigingskader. Hierin staat waar en onder welke voorwaarden de opwek van duurzame energie is toegestaan. Het Uitnodigingskader biedt ruimte voor twee tranches van elk circa 30 ha aan zonnevelden. In oktober 2019 heeft de gemeente vier zonnevelden geselecteerd in de eerste tranche. Drie daarvan zijn inmiddels vergund. In september 2020 heeft de gemeenteraad het beleid geëvalueerd. Het proces om de huidige, tweede tranche te selecteren is toen in gang gezet.

Besluitvorming gemeenteraad

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om zich met een principebesluit positief uit te spreken over de twee locaties van de twee geselecteerde plannen. De raad neemt hierover een besluit op 24 juni.

Vervolg

Omwonenden van alle ingediende plannen hebben een brief ontvangen met het resultaat van de selectieprocedure. Omwonenden van de twee geselecteerde plannen zijn uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst over het vervolg. Later in het traject bieden de initiatiefnemers omwonenden de ruimte om mee te denken over de invulling van het plan. Het gaat dan om bijvoorbeeld de inrichting van het perceel en de aansluiting op de omgeving.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden