<p>De Mauritiuskerk in Silvolde tijdens de vorige actie in 2016. (foto: Roel Kleinpenning)</p>

De Mauritiuskerk in Silvolde tijdens de vorige actie in 2016. (foto: Roel Kleinpenning)

(Foto: Roel Kleinpenning)

Mauritiusgebouw zoekt draagvlak

  Nieuwsflits

Silvolde - Het plan is om het Mauritiusgebouw in het hart van Silvolde te verbouwen. Om de rigoureuze aanpassing deels te bekostigen wil Coöperatie Mauritius een subsidie aanvragen bij LEADER Achterhoek. Voor de onderbouwing van de aanvraag zoekt de coöperatie draagvlak bij de Silvoldse bevolking. Daarom worden de inwoners benaderd om een enquête in te vullen en een reactie te geven op de plannen.

door Marcel van Berkum

In 2018 is het kerkgebouw door Parochie Maria Laetitia aan de coöperatie overgedragen. Ook toen zijn de Silvoldenaren benaderd om hun mening te geven over de toekomst van het gebouw en over de inrichting. Tevens werd een jaarlijkse financiële bijdrage in de vorm van lidmaatschap gevraagd. Betrokken Silvoldenaren dienden doordachte verbouwplannen in. Na de overdracht zijn er globale aanpassingen aan het interieur gedaan, zoals het verwijderen van de banken. Het was de bedoeling dat er grote culturele en sociale activiteiten zouden plaatsvinden in de zaal van het monumentale pand. Daarbij hanteert de organisatie de kernwaarden ontmoeting, bezinning en kennisdeling. 

Vragenlijst per mail plus inloopavonden op 3 en 4 juni

Tevens doet het gebouw dienst als uitvaartcentrum. Het is een combinatie, die niet voor de hand ligt. Enkele uitstekend bezochte evenementen zijn er beslist geweest, maar mede door corona minder dan verwacht. Het ontbreken van voldoende toiletvoorzieningen was op die momenten hinderlijk. De bezoekers moesten hun plas in een toiletwagen buiten het gebouw doen. Door de slechte akoestiek is de huidige inrichting bovendien ongeschikt voor evenementen met live muziek. Per evenement werden er aanpassingen gedaan, maar er is grote behoefte aan een structurele oplossing voor het multifunctionele trefpunt. Die komt er nu als het aan de coöperatie ligt. Maar dat kost veel geld. Ongeveer drie ton!

Subsidie

Een bouwcommissie heeft plannen ontwikkeld om het gebouw gebruiksvriendelijker te maken. De aanpassingen omvatten verbetering van de akoestiek, egaliseren van vloeren, uitbreiding van centrale hal en de toiletvoorzieningen. Ook worden er twee nieuwe 24-uurs opbaarkamers gerealiseerd. Voor een groot deel van de kosten wil men een beroep doen op LEADER Achterhoek. De subsidiegever ondersteunt lokale initiatieven en ideeën om de leefbaarheid te verbeteren. Een aanvraag voor een LEADER subsidie is geen sinecure en moet uitgebreid worden onderbouwd. Zo moet de aanvrager onder meer bewijzen dat er draagvlak is en het plan meerwaarde voor de dorpsgemeenschap heeft. Daarover worden de Silvoldenaren geraadpleegd. Coöperatie Mauritius en ook Silvolds Belang benaderen hun leden per mail met een uiteenzetting van de plannen en vragen om steun en ideeën. Op de websites van beide organisaties is dit ook te lezen. 

Daarnaast zijn er inloopavonden op donderdag 3 en vrijdag 4 juni van 19.30 tot 21.00 uur in het Mauritiusgebouw.

cooperatiemauritius.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden