Foto: Kanselarij der Nederlandse Orden

Lintjesregen: Koninklijke onderscheidingen in Oude IJsselstreek

  Nieuwsflits

Oude IJsselstreek - Maandagochtend 26 april reikte burgemeester Otwin van Dijk, namens Zijne Majesteit de Koning, vier lintjes uit aan inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek. 

Hij deed dit, in verband met de geldende coronamaatregelen, tijdens vier afzonderlijke sessies. 

Alle betrokkenen worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd’.

Jan Fischer (78 jaar) uit Ulft 

Sinds 1953 is Jan Fischer als vrijwilliger de kartrekker en het boegbeeld van voetbalvereniging Ulftse Boys. Gedurende de periode 1994 tot en met 2004 was hij bestuurslid, waarvan 1 bestuursperiode ook voorzitter. Hij is een van de drijvende krachten van de vereniging en maakt vanaf zijn bestuursperiode ook deel uit van de horeca-commissie. In die hoedanigheid was hij intensief betrokken bij de vele activiteiten en festiviteiten. Nog steeds is hij actief, nu als magazijnbeheerder en inkoper. Ook vervult hij nog steeds kantinediensten in het weekend. Daarnaast heeft hij zich sinds de oprichting in 1985 ingezet voor Stichting Iseldonk. Als lid van de pronkzittingcommissie is hij meer dan 33 jaar betrokken geweest bij de organisatie van de pronkzittingen. Hij is de man met de ideeën en daarna ook actief bij de praktische uitvoering. In 1980 werd hij verkozen tot stadsprins, een hoogtepunt! En vanaf die tijd is Jan ook actief lid en notulist van het senatorenconvent geworden. Als presentator verzorgt hij bij evenementen de opening, maakt de verbindende teksten en de afsluiting. Ook is hij nog actief in de buurt- en carnavalsvereniging ‘De Zoadzakkenstraat’: is medeoprichter, helpt bij het bouwen aan de praalwagens, gaat rond met loten voor de Grote Clubactie, treedt op als buutreedner en praat de jubileumavonden aan elkaar. Ook hier is Jan kartrekker en middelpunt, en dat al 41 jaren. Verder zet Jan zich in op het Almende College Wesenthorst en ondersteunt wekelijks de leerlingen van het primair onderwijs bij de technieklessen. Jan wordt genoemd als een energieke man en een voorbeeld voor velen. Het heeft het Zijne Majesteit behaagd om Jan te benoemen tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Theo Teitink (73 jaar) uit Gendringen

Al ruim 50 jaar is Theo Teitink actief voor schutterij De Eendracht uit Ulft. Diverse malen had hij zitting in en was tot voor kort ook voorzitter van de concourscommissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor het 10-jaarlijks concours, dat wordt georganiseerd om een jubileumjaar te vieren. Nu is hij lid van de jubileumcommissie, die de receptie voor de viering van het 100-jarig bestaan organiseert. Helaas liep alles anders vanwege corona. Sinds 2010 heeft Theo ook zitting in het bestuur van Stichting Gendringen Leefbaar (voorheen Stichting Dorpsbelangen Gendringen en Omstreken). Tot november 2019 als voorzitter, daarna als bestuurslid. Stichting Gendringen Leefbaar behartigt de belangen van alle inwoners van Gendringen en de omliggende buurtschappen en is onder meer betrokken geweest bij de ontwikkeling van het nieuwe centrum van Gendringen. Van 2010 tot 2016 Zat Theo ook in het bestuur van de Stichting Wielerpromotion Gendringen.
Daarnaast was hij vicevoorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen (OVGG)van 2010 tot 2019. Vanuit de OVGG was hij actief bij de organisatie van diverse herdenkingen en zette zich in voor het behoud van monumentale panden van de DRU in Ulft. Theo werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Theo Hendriksen (69 jaar) uit Etten

Gedurende 16 jaar was Theo bestuurslid van schutterij De Eendracht, waarvan 6 jaren als secretaris. De afgelopen 30 jaren is hij diverse keren lid geweest van de concourscommissie. Deze commissie organiseert elke 10 jaar een groot schuttersconcours ter ere van het jubileumjaar. Theo is ook één van de drijvende krachten binnen de bouwcommissie die bezig is met het realiseren van het nieuwe clubgebouw. Momenteel is hij nog actief als vrijwilliger voor de schutterij en is lid van de Gilderaad. Daarnaast ondersteunt hij al meer dan 20 jaar de Moeder Teresa Stichting: financieel, maar ook door actief mee te helpen. Zo is hij de initiator van de bouw van een aantal woningen voor de arme gezinnen in Roemenië. Sinds 2004 is Theo betrokken bij het Iseldonkse carnaval. Zijn organisatorisch vermogen is van grote waarde voor deze carnavalsvereniging. Zo stelt hij zijn bedrijf open als oefenruimte voor de dansgarde en voor het bouwen van de wagens voor de optocht. Ook is hij secretaris van de Senaat van de Stichting Iseldonk (raad van oud-prinsen). In 2018 kocht de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen een deel van een historisch pand - het zogenoemde schooltje - van het Ketelhuis op het terrein van het DRU industriepark. Theo bedacht en bouwde een systeem waardoor dit rijksmonument kon worden gebruikt als multifunctionele tentoonstellingsruimte. Vanwege al deze inspanningen werd Theo benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.”

Leo Rijntjes (64 jaar) uit Ulft

Sinds 1988 is Leo Rijntjes actief als vrijwilliger voor schutterij De Eendracht uit Ulft en diverse ponyverenigingen. Zijn betrokkenheid voor de schutterij is erg groot. Hij is al dertig jaar vrijwilliger bij diverse evenementen die door de schutterij worden georganiseerd. Zo maakt hij deel uit van de beveiligingsdienst die jaarlijks zorgt voor veilige kermisdagen. En elke tien jaar heeft hij zitting in de concourscommissie. Deze commissie zorgt voor de organisatie van het concours. Zijn liefde voor paarden uit zich in de vele activiteiten die hij uitvoert voor ponyclubs. In de jaren ‘80/’90 was hij onder andere penningmeester van de Shetland Pony Fokvereniging. Verder was hij verantwoordelijk voor het opbouwen van het keuringsterrein. Nadat hij stopte als bestuurslid, bleef hij actief als vrijwilliger voor deze vereniging. Veertien jaren zat Leo in het bestuur als penningmeester van de Bond van Shetland Pony Hengstenhouders. Hij heeft de bond altijd goed vertegenwoordigd en gezorgd dat zaken uitstekend voor elkaar waren. Sinds 1995 is hij penningmeester bij de Landelijke Rijvereniging Ponyclub Scholtenhof Etten en omstreken en wist de club ook door dalen te loodsen. Leo is een zeer actief vrijwilliger voor deze ponyclub. Hij organiseert wedstrijden, begeleidt amazones en ruiters tijdens wedstrijden en voert het onderhoud aan de manege uit. Leo werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden