Buurt Etten protesteert tegen de komst van zonneparken.
Buurt Etten protesteert tegen de komst van zonneparken. (Foto: Roel Kleinpenning )

Etten betwist zonnevelden op akkers

  Nieuwsflits

Etten - Plannen van gemeente Oude IJsselstreek voor aanleg van diverse zonnevelden in het buitengebied stuiten op veel weerstand in de verschillende dorpen. In Etten voeren drie werkgroepen en Dorpsbelangen samen actie om die plannen halt toe te roepen. Afgelopen week is aan het College een petitie aangeboden en zijn spandoeken geplaatst.

door Reinier Kroesen

Gemeente Oude IJsselstreek wil in 2030 energieneutraal zijn. Om dat te realiseren is besloten 60 hectare ‘zon op grond’ te plaatsen, clusters zonnepanelen op diverse locaties buitenaf. In 2019 is al voor de helft bepaald waar dit gebeurt, voor de overige 30 hectare konden ondernemingen projecten indienen voor 31 maart 2021. Er is echter overal veel protest. Zoals tegen het plan dat de AGEM met Vattenfall ontwikkelde voor een zonnepark van 14 hectare in de hoek tussen Oude IJsselweg, Warmseweg, Heuvenseweg en Slotheuvelweg. Werkgroep ‘Behoud Buurtschap Heuven’ is van mening dat grootschalige zonnevelden niet thuishoren op vruchtbare landbouwgrond, ook niet op andere beoogde locaties in de buurtschappen Rafelder, Ziek en Warm (plan 23 hectare van IB Vogt) en IJsselhunten (plan 12 hectare BHMSolar).

“Een dikke onvoldoende voor de gemeente”

Marleen Schipper van die werkgroep: “Eind maart hielden we een enquête onder omwonenden van Heuven. Het rapport is nog niet klaar, maar de rode draad is dat men zich overrompeld voelt, slecht geïnformeerd en er minimaal draagvlak is. Ook blijkt dat we vóór duurzame energie zijn, maar er wel moet worden gekeken naar alternatieven als ‘zon op water’ of meer zonnepanelen op woningen en bedrijfspanden.”

Judith ter Voert van werkgroep ‘Bescherm de Ettense Buurtschappen: “Ik vind belangrijk te onderstrepen dat we helemaal geen grootschalige zonnevelden op productieve landbouwgrond willen. Niet in Etten, maar ook niet in ander plaatsen. Omdat we denken dat de gemeente onnodig haast maakt en voorop wil lopen ten opzichte van andere gemeenten en het land. Onbegrijpelijk dat niet eerst andere duurzame methoden onderzocht zijn.”

In maart is de online petitie 1.080 keer ondertekend waarin stond dat men geen zonneparken op landbouwgrond wil en aantasting van coulisselandschap en biodiversiteit vreest. Die is woensdag tijdens de online vergadering van commissie Fysieke Leefomgeving aangeboden aan het College. Judith: “We waren blij met bijval van verschillende fracties. Die concludeerden een dikke onvoldoende voor de gemeente, gezien het ontbreken van dialoog en burgerparticipatie. Positief is de toegezegde extra zonneveldenvergadering in mei.”

Marleen: “Wat ons betreft komt stopzetten of uitstel opnieuw op de agenda, ook wat betreft de besluiten uit 2019. Het is niet alleen regionaal, maar ook landelijk van belang juiste afwegingen te maken als het gaat om verduurzaming”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden