<p>Kasteel De Wesenthorst.</p>

Kasteel De Wesenthorst.

(Foto: )

Krijgt Ulft er binnenkort een landgoed bij?

  Nieuwsflits

Ulft - Verstedelijking en ruilverkaveling hebben ons landschap in de afgelopen halve eeuw ingrijpend veranderd, zo ook in de Oude IJsselstreek. De dorpen Ulft en Gendringen zijn inmiddels aan elkaar ‘vastgegroeid’. Tussen de twee woonwijken Praestingsveld en Lenteleven is nog een groene hoek te vinden, gecentreerd rondom het kasteel De Wesenthorst.

Kasteel De Wesenthorst in Ulft is een van de bijzondere historische bouwwerken die de gemeente Oude IJsselstreek rijk is. De geschiedenis van het complex gaat minstens terug tot de 12e eeuw. Door strijd en oorlog ging de oorspronkelijke burcht in de late Middeleeuwen verloren. Het huidige kasteel is echter niet minder uniek: het dateert van begin 15e eeuw. Sinds die periode is het kasteel met omliggende gronden in bezit geweest van diverse adellijke geslachten.

Na verschillende verkopen en vererving kwam het kasteel in 1979 in eigendom bij de familie Varwijk, die het toen ietwat vervallen kasteel heeft behoed voor sloop en het vervolgens in oude glorie herstelde. In 2020 is het kasteel opnieuw verkocht. Momenteel wordt het kasteel grondig gerestaureerd, waardoor het behoud van dit erfgoed weer verzekerd is voor de toekomst.

De visie van de nieuwe eigenaren is echter een stuk breder dan het behoud van het kasteel De Wesenthorst. Een onlangs uitgevoerd historisch onderzoek heeft aangetoond dat De Wesenthorst veel meer was dan enkel het pand zoals wij het nu kennen. Het kasteel vormde van oudsher het centrum van een groot complex van bos- en landbouwgronden. Op de eerste kadastrale kaarten (uit 1832) is zichtbaar dat het aaneengesloten bezit meer dan 20 hectare groot was. Het gebied bestond uit natte hooilanden, graanakkertjes, hakhoutbossen en was doorsneden met diverse zandwegen, hagen en boomsingels. Een afwisselend en extensief boerenlandschap, waarvan het gebruik vooral bepaald werd door variërend reliëf en grondwaterstanden. Ondanks dat alle omliggende gronden in de loop der jaren verkocht werden, bleef de kavelstructuur en het landschap tot ver in de 20e eeuw intact. Sinds de jaren ’70 veranderde dit echter door de komst van de provinciale weg N817 en de oprukkende woningbouw. Van het oorspronkelijke landgoed van ruim 20 hectare resteert nu nog een bos- en landbouwgebied van circa 11 hectare, in eigendom bij verschillende partijen. Het is echter de vraag hoe lang dit stand houdt, gezien de roep van diverse gemeentefracties om de komende jaren meer woningbouw toe te staan. De groene hoek tussen Ulft en Gendringen zou weleens als eerste opgeofferd kunnen worden voor een nieuwbouwwijk.

De nieuwe eigenaren zijn voornemens om, onder dagelijkse leiding van de beheerder Ronald Miggelbrink, het omliggende landschap in ere te herstellen en daarbij wordt de meerwaarde voor de gemeenschap ook fors versterkt. Aanleg van bos, poelen, natuurinclusieve landbouw en gemeenschappelijke tuinen en boomgaarden en het herstel van de oude landschapselementen met de vroegere zandpaden. Een groene verbinding tussen stad en natuur. 

Dit vraagt allereerst om samenwerking met de diverse eigenaren van de bos- en landbouwgrond, waarvan de gemeente Oude IJsselstreek momenteel zelf de grootste partij is. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden