Een aantal leden van het actiecomité de Groene grens staat in ‘de tuin van Etten’.
Een aantal leden van het actiecomité de Groene grens staat in ‘de tuin van Etten’. (Foto: Roel Kleinpenning )

Donkere p(l)annen bedreigen groene skyline Etten

  Nieuwsflits

Etten - Gemeentenieuws in deze krant meldde twee weken geleden dat College van B & W Oude IJsselstreek positief was over de bouw van 43 huizen in Etten. Comité Dorpsbelangen onderschrijft het belang van bouw, maar niet de manier waarop. Vooral het aanwijzen van het romantisch omzoomde weidegebied, zichtbaar vanaf de Slingerparallelkruising, als bouwlocatie roept veel weerstand op.

door Reinier Kroesen

Begin 2020 is middels een woonwensenonderzoek onder Ettenaren de huizenbehoefte geïnventariseerd voor de komende jaren. Met hulp van een projectleider van Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) Gelderland is dat in kaart gebracht. Om te bepalen waar gebouwd zou kunnen worden, zijn eigenaren van panden en grond gevraagd met plannen te komen. Op 7 december zijn tijdens een online bijeenkomst vier projecten gepresenteerd. Twee aan de Dorpsstraat, herbestemmingen van de panden van Kaaijk en Köster en een groter plan voor de bouw van 28 woningen aan de Meesterijstraat. Daarnaast bleken 16 landelijk vormgegeven huizen te staan geprojecteerd in het weidegebied. Dat kavel is in bezit van Martin Helmes. Comité Dorpsbelangen Etten stuurde half februari een mail met reacties op deze plannen aan de gemeente, over het algemeen met opbouwende aandachtspunten. Kans van slagen op het plan voor dat weilandje, inmiddels ‘De Tuin van Etten’ omgedoopt werden nihil genoemd. Hoewel er in de buurt ook voorstanders zijn van vervanging van oude schuren door woningbouw bleken er ook veel bezwaren te komen op het gepresenteerde plan van omwonenden aan de Palmlaan, Strik en andere dorpsbewoners.

Actiecomité

Om te voorkomen dat die tuin van Etten bebouwd wordt, is ‘De Groene Grens Etten’ opgericht, een actiecomité met ruim 25 leden. Comitélid Ben ter Horst: “Ik woon hier 43 jaar aan de Strik. De buurman kwam 7 december ’s avonds laat nog halsoverkop binnen met het nieuws dat tijdens die bijeenkomst verteld was dat er voor onze deur gebouwd gaat worden. Er werd net gedaan of iedereen het daar mee eens was, met ons is er geen contact over geweest. We hadden daarop een onderhoud met wethouder Hiddinga en vroegen hem hoe dit tot stand kwam. Hij antwoordde dat er via Facebook zich wat gegadigden gemeld hadden.”

Ongewenste plannen

Mede-comitélid Henk Ruessink: “Dat onderzoek is tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen aangekondigd, het zou volgens een bepaald ‘regime’ gaan, met een bewonersbijeenkomst, enquêtes en dergelijke. Maar toen kwam corona en ging dat niet door. Uiteindelijk moest iedereen zichzelf maar aanmelden en laten enquêteren. In de herfst zou er een bijeenkomst zijn om te vertellen waar de behoeften lagen. Maar wat daadwerkelijk gebeurd is: de gemeente heeft gelijk al kans geboden aan grondeigenaars om plannen te maken. Wij zijn een voorstander van bouwen voor de continuïteit van het dorp en ja, het is terecht, jongeren komen moeilijk aan een woning dus er moet iets gebeuren om perspectief te bieden. Maar goed, zelfs ik die in de werkgroep voor het woonwensenonderzoek heb gezeten schrok me te barsten: wat gebeurt hier in één keer?”

“Ik schrok me te barsten: wat gebeurt hier in één keer?”

“Opeens lagen er compleet uitgewerkte plannen. De afgelopen dertig jaar heeft de gemeente alle plannen om hier te mogen bouwen rigoureus afgewezen. Ze noemden het al die tijd terecht een gebied van landschappelijk historische waarde, een beschermd dorpsgezicht. ‘De Tuin van Etten’ kan een belangrijke rol vervullen in de leefbaarheid, er is hier nagenoeg geen openbaar groen. Diverse natuurorganisaties zoals ‘Stichting Achterhoek weer mooi’, ‘VAL Oude IJssel’, ‘Stichting Kemenade en Waalse Water’ en ‘Leven met de Aarde’ steunen ons. Opnieuw hebben we de gemeente nu een mail gestuurd, samen met hen willen we nadenken hoe dit historische landschap te behouden. De woningbehoefte voor Etten is met de huidige visie, opgesteld door Dorpsbelangen Etten voor de korte termijn ruim voorzien zonder daarvoor een landschappelijk monument op te offeren!”

Reactie wethouder

Afgelopen vrijdag reageerde wethouder Ben Hiddinga telefonisch naar aanleiding van vragen over de onrust: “Al die vier plannen kunnen gewoon uitgevoerd worden. Het zijn initiatieven die zijn ingediend door eigenaren van die bewuste gronden en panden. Ze zijn daar zelf mee gekomen en hebben deze projecten aangeboden voor woningbouw naar aanleiding van het woonwensenonderzoek.” In het Gemeentenieuws in deze krant een week eerder toonde Hiddinga zich al opgetogen over de woningbouwplannen: “Het past bij deze tijd, dat inwoners zelf initiatief nemen behoeftes kenbaar te maken. Ze kunnen zo zelf meedenken over de mogelijkheden. Er zijn veel mensen uit het dorp betrokken bij het grondige en zorgvuldige onderzoek om zo een duidelijk beeld te krijgen van de woningbehoefte.” Hij vind niet dat de gemeente nu aan zet is na de ontstane onrust. “Dat is iets tussen de aanbieder van die grond en Ettenaren, omwonenden zelf. Die zullen met elkaar in gesprek moeten en kijken naar gevoeligheden die er liggen, rekening houden met elkaar en naar elkanders belangen kijken.” Hij gelooft niet dat de bewuste locatie beschermde waarden heeft. “Voor de zekerheid heb ik het nagekeken, maar dat is niet van toepassing. Wel heeft het gebied een agrarische bestemming, daar zal een bestemmingsplanwijziging voor moeten komen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden