Achttien partijen ondertekenen akte na bemiddeling Stichting Kavelruil | Oude IJsselstreek Vizier


<p>&nbsp;Notaris Kleinburink tekende met een aantal partijen voor de herverkaveling, andere partijen liet die dag met een volmacht de akte passeren.</p>

 Notaris Kleinburink tekende met een aantal partijen voor de herverkaveling, andere partijen liet die dag met een volmacht de akte passeren.

(Foto: Lisanne Stegehuis )

Achttien partijen ondertekenen akte na bemiddeling Stichting Kavelruil

  Nieuwsflits

OUDE IJSSELSTREEK - Bij Henk Steven Kleinburink van Tap van Hoff Notarissen te Doetinchem passeerde op 21 januari een grote akte kavelruil.

Door 18 partijen werd hiervoor grond ingebracht en of verkregen. Ruim 33 hectare eigendom ging die dag over en daarnaast nog ruim 18 hectare pacht.

Door de grote belangstelling is het proces in delen geknipt om het beheersbaar af te kunnen wikkelen. Een groot deel van dit proces vond plaats in de gemeente Oude IJsselstreek met uitloop tot Bronckhorst en Doetinchem.

Deze kavelruil wordt begeleid door Stichting Kavelruil, gevestigd in Baak. Deze stichting, met Marcel Schiphorst als voorzitter, kan het werk uitvoeren met financiële steun; er zijn subsidieregelingen beschikbaar van de provincie Gelderland en de Europese Unie. Gestart werd met een Tender aanvraag “Midden Achterhoek”.

Bij ‘tender’, het Engelse woord voor het Nederlandse begrip ‘aanbesteding’, gaat het om het uitzetten van een opdracht, waarvoor geïnteresseerde partijen zich kunnen inschrijven. Vervolgens werd een beschikking verkregen, waardoor POP gelden in de Achterhoek beschikbaar kwamen om te kunnen kavelruilen. POP is het plattelandsontwikkelingsprogramma van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), wat fondsen beschikbaar stelt voor het versterken van de landbouwsector, het verbeteren van natuur, milieu en leefbaarheid op het platteland en het veelzijdiger maken van de plattelands-economie.

“Door kavelruil kunnen kavels bijeen worden gebracht, zodat een landbouwer of veehouder minder over de weg hoeft te rijden om bij zijn percelen te komen. Het schuiven met gronden in de regio brengt voordeel voor meerdere bedrijven,” legt Marcel Schiphorst uit. “Ook pacht kan mee in kavelruil, al geeft dit vaak een complexere procedure waarbij zowel met eigenaren als gebruikers gesproken moet worden.”

Kavelruil laat zich overigens niet door een grens beperken. “Onze stichting heeft ruimte om ook buiten het doelgebied te werken, eigenlijk zelfs over provinciale grenzen en tot aan de Duitse grens,” aldus Schiphorst. “Er kunnen ook hele bedrijven van eigenaar wisselen zodat er uiteindelijk een gezond platteland ontstaat. De kavelruil in Oude IJsselstreek en omgeving was bijzonder, omdat een ondernemer is overleden wie bij leven de wens van inbreng landbouwpercelen aangegeven had. Hierdoor kwam er behoorlijk ruimte in het gebied om landbouw te optimaliseren maar ook een stukje ruimte voor nieuwe natuur vrij te maken. Leegstand van ‘rood’, zoals bedrijfsgebouwen is hierbij niet geheel voorkomen. De locatie wordt voortgezet als een paardenopfokbedrijf. In het gebied van Oude IJsselstreek blijkt na de inventarisatie van Stichting Kavelruil dat er nog veel meer mogelijk is. Soms is het lastig omdat niet iedereen het er op hetzelfde moment “het ernaar heeft”, daardoor verlopen sommige mogelijkheden uit op niets. Maar als men elkaar het voordeel gunt dan is er vlot en goed een kavelruil uit te voeren. Stichting Kavelruil heeft onder de nieuwe regeling waarbij POP gelden worden ingezet, de afgelopen vier jaar naast bovenstaande succes nog 875 hectare in Gelderland herverkaveld. Op dit moment zijn er concrete aanvragen in de Gemeente Duiven, Oude IJsselstreek en Bronckhorst waaraan volop wordt gewerkt om er in de loop van het jaar een akte voor te mogen opmaken. Bij overlap van te ruilverkavelen percelen wordt afgestemd met eigenaren en de gemeente, maar wanneer men elkaar het voordeel van ruilen gunt, kan er veel tot stand komen met vrijwillige kavelruil,” aldus Marcel Schiphorst tot besluit.

www.stichtingkavelruil.nl

Meer berichten