Wesenthorst wordt herontwikkeld | Oude IJsselstreek Vizier


Foto: Roel Kleinpenning

Wesenthorst wordt herontwikkeld

  Nieuwsflits

Ulft - In het voorjaar van 2021 komt schoolgebouw Wesenthorst in Ulft leeg te staan. Wesenthorst is onderdeel van het Almende College. De leerlingen die nu nog op de Wesenthorst zitten zullen in 2021 naar de nieuwbouw van het Almende college in Silvolde gaan. Hierdoor komt het schoolgebouw Wesenthorst leeg te staan en krijgt de gemeente het weer in handen. 

Op 25 februari behandelt de gemeenteraad van Oude IJsselstreek de startnotitie voor herontwikkeling van de Wesenthorst. Deze notitie benoemt vier bespreekpunten die leidend zullen zijn voor de vervolgstappen. 

Wat betreft bestemming richt de gemeente zich primair op woningen. Dit past bij de huidige behoefte aan woningen, zoals de behoefte aan woningen voor ouderen. 

Daarnaast wordt er gekeken naar een mogelijke sociaal maatschappelijke bestemming als aanvulling op woningen. Denk hierbij aan het organiseren van gezamenlijke activiteiten of het creëren van een ontmoetingsruimte. 

Tot slot is een nieuw te vormen Integraal Kindcentrum (IKC, een organisatie waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen) een extra bestemming die wordt besproken. 

Begin vorig jaar hebben leerlingen van het Almende college tekeningen gemaakt met ideeën voor de invulling voor hun ‘leegstaande’ school. 

Omgeving

Het tweede bespreekpunt betreft de omgeving van locatie Wesenthorst. Voorstel is om de Wesenthorst in samenhang met de omliggende groenvoorziening aan te pakken. Er wordt ingezet op een groene omgeving met een natuurlijke overgang naar het centrum. 

Verbouw of nieuwbouw

Het derde en vierde bespreekpunt gaan over de vraag of het gebouw verbouwd of helemaal nieuw gebouwd moet worden en de mate waarin de gemeente regie wil houden op de herontwikkeling.

Er zijn dus nog veel beslissingen te nemen en het duurt nog wel even voor de schop in de grond gaat. Daarom denkt de gemeente na over een tijdelijke invulling, zodat het pand niet te lang leeg staat.

Meer berichten