Ontwikkeling 18 woningen in Varsseveld dichterbij | Oude IJsselstreek Vizier


Foto:

Ontwikkeling 18 woningen in Varsseveld dichterbij

  Nieuwsflits

Varsseveld - Het nieuwe bestemmingsplan voor het terrein in Varsseveld, waar de voormalige zuivelfabriek staat, is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek.

De wijziging van het bestemmingsplan maakt mogelijk, dat op de plaats van de oude zuivelfabriek 18 woningen komen.

De ontwikkeling van deze woningen is een van de projecten waarmee de gemeente een oplossing kan bieden voor de krapte in de woningmarkt. 

Woningen

Door recente ontwikkelingen, zoals de versnelde toename van de krapte op de woningmarkt, de toestroom van woningzoekenden uit het westen en de toenemende vraag van ondernemers voor geschikte woonruimte voor de werknemers is het noodzakelijk dat er nieuwe woningen komen in de gemeente Oude IJsselstreek.

In het ontwerp staan vier twee-onder-een-kap woningen, op de westelijke helft van het fabrieksterrein komen acht levensloopbestendige (senioren)woningen en zes starterswoningen. Om de woningen goed bereikbaar te maken, komt er een nieuwe weg van de Eikenlaan naar de Zuivelstraat. Die weg gaat ‘Volharding’ heten; de oude naam van de zuivelfabriek. 

Proces

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Plan van wijziging Kom Varsseveld, woningbouw zuivelfabriek’ ligt nu (vanaf 7 januari) 6 weken ter inzage. Als er geen verder beroep wordt ingediend kan de ontwikkelaar, tB Projects, daarna starten met de ontwikkeling van het gebied en de bouw van de woningen.

Meer berichten