Bestemmingsplan van het VIP naar de raad


<p>De locatie van het VIP.</p>

De locatie van het VIP.

(Foto: )

Bestemmingsplan van het VIP naar de raad

  Nieuwsflits

Oude IJsselstreek - Afgelopen dinsdag heeft het college van gemeente Oude IJsselstreek het bestemmingsplan van het Varsseveld Industriepark (VIP) behandeld en besloten dat het volgens planning, aan de raad voorgelegd kan worden.

Wethouder Ben Hiddinga: “Er ligt een mooi uitgewerkt plan, waar we trots op kunnen zijn. Een plan wat ruimte biedt aan Smart Industrie en bedrijven die duurzaam willen ondernemen.”

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 43 hectare (inclusief water berging en natuurontwikkeling); netto circa 25 hectare. 

Hiddinga: “Met het nieuwe park willen we niet alleen voorzien in de uitbreidingswens van gevestigde bedrijven, we willen ook andere innovatieve bedrijven aantrekken. Bedrijven die zich richten op duurzaamheid, een plek zoeken waar veel plaats is voor water en groen en die willen samenwerken en kennis delen.” 

Het streven naar een duurzaam klimaatneutraal bedrijventerrein betekent ook dat bedrijven op het toekomstige industriepark bij voorkeur geen gas gebruiken.
Het bestemminsplan, wat 21 januari wordt behandeld in de raad, biedt het planologische kader voor de feitelijke ontwikkeling van het VIP. Dit najaar is het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente tien reacties (zienswijzen) ontvangen en deze hebben geleid tot enkele aanpassingen in het plan. Enkele reacties roepen op tot een nader gesprek over invulling van natuur en groen bestemde gebied bij de Boven Slinge en er zijn vragen over een natuur inclusieve ontwikkeling van het bedrijventerrein. De gemeente heeft de bereidheid uitgesproken om dat gesprek, in het kader van de nadere uitwerking van het plan, met deze partijen te gaan voeren.

www.hetvip.nl

Meer berichten