Nieuwbouw Zozijn aan Kerkstraat Ulft


Schets van het bouwplan.
Schets van het bouwplan. (Foto: Michiel Lammerink van Peters & Lammerink architecten)

Nieuwbouw Zozijn aan Kerkstraat Ulft

  Nieuwsflits

Ulft - Het wooncentrum van Zozijn aan de Dr. Van Hengelstraat is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom is besloten over te gaan tot nieuwbouw op het al langer braakliggende terrein dat wordt omsloten door de Kerkstraat, de Van Nispenstraat en de Deken Nijkampstraat. Zo het er nu uitziet kan midden 2021 de eerste schop de grond in.

door Reinier Kroesen

Johan Verweij is Adviseur Zorgvastgoed van Zozijn. “De plannen om te verhuizen zijn er al heel lang. Twee jaar geleden werd ons een stuk grond aan de rand van het winkelgebied aangeboden en kwam het project weer in een stroomversnelling. De omgevingsvergunning is nu aangevraagd, als die is afgegeven en onherroepelijk is streven we aankomende zomer te starten met de bouw. Die zal ongeveer een jaar duren, eind 2022 kan er dan verhuisd worden. De speciale woonvoorziening is bedoeld voor mensen die vallen onder de Wlz, de Wet langdurige zorg. Op de huidige locatie kon niet meer uitgebreid worden, het pand is ook onvoldoende rolstoeltoegankelijk. De kamers zijn te klein en er is geen individueel sanitair. Nu kan maximaal aan vijftien bewoners onderdak geboden worden, tegen 29 in het nieuwe complex. In de praktijk woont men er alleen. Alle appartementen krijgen daar een eigen badkamer, slaapkamer en een wat kleiner woongedeelte met een pantry. Dat was vanuit het management van Zozijn ook het verzoek: zo normaal mogelijke appartementen, maar waar wel de nodige zorg verleend kan worden. Het project voorziet in drie centrale huiskamers met keukenvoorziening, zodat er ook in groepsverband gekookt en gegeten kan worden. Afgelopen september is er een presentatie gegeven aan de huidige bewoners, die waren zo enthousiast dat ze niet konden wachten om de verhuisdozen in te pakken.”

Het ontwerp is gemaakt door architect Michiel Lammerink van Peters & Lammerink architecten, de verhuurder is Paul Bockting. Qua uiterlijk sluit het bouwwerk goed aan bij de panden in de Kerkstraat. Het wooncentrum krijgt drie bouwlagen en een plat dak. Verweij: “Dat hele dak wordt voorzien van zonnepanelen. Zozijn heeft zich gecommitteerd aan de Greendeal. Helemaal zal het niet lukken, maar samen met de verhuurder proberen we het wooncentrum grotendeels energieneutraal te krijgen. Geen gasaansluitingen meer, er wordt driedubbel glas geplaatst en middels warmtepompen verwarmd. De budgetten voor zorgvastgoed die de overheid verstrekt zijn niet zodanig om nog meer besparende maatregelen te bekostigen.”

Na de oplevering gaat de oude behuizing zo het er nu uitziet in de verkoop. Verweij kan zich wel voorstellen dat indien de vraag naar dit soort woonruimte zodanig groot wordt voor die locatie alsnog een herontwikkeling volgt.

Meer berichten