Gerrit Brouwer 50 jaar kerkorganist in Gendringen –Bontebrug | Oude IJsselstreek Vizier


Foto:

Gerrit Brouwer 50 jaar kerkorganist in Gendringen –Bontebrug

  Nieuwsflits

Bontebrug - Zondag 15 november is na de morgendienst van de Prot.Gem.Gendringen – Bontebrug organist Gerrit Brouwer in het zonnetje gezet vanwege het feit dat hij 50 jaar lang bijna elke week het kerkorgel bespeelt heeft tijdens de wekelijkse diensten. 

Ruim 2.500 keer zat hij in die tijd ‘op de bok’ om de zondagse -, en de vele trouw- en rouwdiensten te begeleiden. 

In 1970 aangesteld als organist voor de Bontebrug kerk en na de fusie van 10 jaar geleden ook voor de kerk in Gendringen. Naast organist heeft hij in vele werk -en taakgroepen gezeten. Ook had hij een groot aandeel in de vervanging van het Kochorgel van de Bontebrugkerk. Hiervoor kwam destijds een monumentaal orgel uit Engeland in de plaats.

Gerrit kreeg van de kindernevendienst kinderen een hele slinger van zakdoekjes met teksten en muziektekens erop getekend. Diverse cadeaus van onder meer kerkrentmeesters en familie volgden. Wim Lammers sprak namens de prot. gemeente Gendringen –Bontebrug dankwoorden uit en overhandigde Gerrit een erepenning met oorkonde, de hoogste onderscheiding op kerkelijk gebied.

Door twee collega organisten werden nog enkele werken op het orgel, ter ere van de jubilaris, gespeeld.

Meer berichten