Leo Roeterink met een schets van het plan. (foto: Roel Kleinpenning)
Leo Roeterink met een schets van het plan. (foto: Roel Kleinpenning) (Foto: Roel Kleinpenning )

(Sloop)kogel nu door de kerk

  Nieuwsflits

Breedenbroek - De toekomstplannen voor de Sint-Petrus en Pauluskerk in Breedenbroek zijn nu bekend. Als alles meezit wordt die eind van dit jaar deels gesloopt. In het resterende open vlak komt een gebedsruimte. Het ruïneachtige restgedeelte krijgt een imposante glazen pui. De pastorie wordt verkocht om dit alles te bekostigen.

tekst: Reinier Kroesen

Leo Roeterink is voorzitter van de locatieraad. Hij kan gerust gezien worden als aanjager en kartrekker van een in Nederland nog niet eerder vertoond project voor kerkelijke herbestemming.

De Waterstaatskerk werd in 2015 onttrokken aan de eredienst. Leo: “Meer dan tien jaar geleden werd uit een onderzoek al duidelijk dat de kerk in 2020 nog nauwelijks levensvatbaar zou zijn. Uit een meerjarig onderhoudsplan bleek dat we meer dan een miljoen euro kwijt zouden zijn. Voor onze dorpsgemeenschap niet op te brengen. We wijken qua mogelijkheden af van andere parochies in onze omgeving, ik word met argusogen bekeken door mijn collega’s. ‘Waarom kan Leo dat in Breedenbroek wel voor elkaar krijgen en wij niet?’ Dat zit zo. De kerkgrond was indertijd in bezit van de Duitse Vorst zu Salm-Salm en geschonken aan ons onder een bepaling. Het grondstuk mocht alleen gebruikt worden als bouwterrein voor kerk en pastorie, tuin en kerkhof voor de destijds zo geheten ‘Katholieke Gemeente Klein Breedenbroek-Dinxperlo’. Na eventuele sloop zou het weer vervallen aan de Vorst. In 2016 had ik contact met zijn woordvoerder die zei dat als de opbrengst van verkoop van een gedeelte van het onroerend goed (pastorie) zou toekomen aan de gemeenschap, de Vorst toch afstand deed van de grond. Normaal gaan die opbrengsten naar het Bisdom Utrecht. Die verleent echter medewerking en juicht de plannen toe. Het wachten is nu nog op hun definitieve afhandeling.”

Toen duidelijk werd dat een nieuwe bestemming moest worden gezocht voor de kerk en pastorie in Breedenbroek werd architect Jan Renskers van ERS Architekten Terborg benaderd. 

Leo Roeterink: “De toenmalige pastoor Peter Ambting zei dat ik moest gaan kijken naar een halfopen kapel op het kerkhof in Wehl: dat werd de inspiratiebron voor dit ontwerp. In samenspraak met Jan Renskers ontstond het plan onze kerk half af te breken en daarbinnen een glazen ‘doos’ te plaatsen, een kleine gebedsruimte met vergaderzaal, toiletgroep en keuken. Een energieneutraal project, waardoor we blijvend lage onderhoudskosten hebben. Die plannen zijn door de gemeente in 2016 in eerste instantie afgewezen omdat het gebouw een gemeentelijk monument is waar niets aan mocht veranderen.”

Kermis

Het plan kwam toch in een stroomversnelling na een informeel gesprek tussen Leo Roeterink en dorpsgenoot burgemeester Otwin van Dijk op de plaatselijke kermis in 2018. Leo liet hem de door Jan Renskers gemaakte schetsen van de verbouwingsplannen nog eens zien op zijn mobiel. Van Dijk bevestigde dat dit toch wel heel concrete plannen waren, dat de gemeente er niet aan hoefde bij te dragen en dat het dorp erdoor verrijkt zou worden. Misschien moesten de initiatiefnemers de oorspronkelijke negatieve adviezen van College van Burgemeester en Wethouders toch maar naast zich neerleggen - die bevoegdheid hebben ze. Een officieel gesprek volgde een week later.

De ommekeer

Daarop konden alle bouwkundige tekeningen en berekeningen gemaakt worden. De toren blijft overeind en wordt gerenoveerd, de klok gaat weg. Het koor blijft in tact, maar het orgel wordt verkocht. De contouren van de oude kerk komen terug in het straatwerk. Er ontstaat zo een mooie doorloop richting de openbare parkachtige tuin achter de gebouwen. Leo: “Die nieuwe gebedsruimte wordt niet meer gewijd als kerk, al is daar wel eens per maand een gebedsviering en kan er een uitvaart gehouden worden. De bestemming blijft maatschappelijk, we hebben gezien het al lange traject besloten niet ook nog een horecavergunning aan te vragen. Als locatieraad ontwikkelen we dit wel als eigen ruimte, maar die wordt breed inzetbaar. Er is een stichting in oprichting: Cultuurkerk De Toekomst. De exploitatie moet rondkomen met opbrengsten van het kerkhof en leden van de stichting.” Dat kerkhof blijft overigens (voorlopig) nog van het Bisdom. De pastorie kan nu in de verkoop, de stichting koopt de kerk aan voor het symbolische bedrag van één euro. De sloop en daarop de herbouw staat gepland voor eind 2020, komende zomer zou dan de verbouwing gereed zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden