Het Ettens Mannenkoor zingt | Oude IJsselstreek Vizier


<p>Het Ettens Mannenkoor tijdens de eerste repetitie sinds een half jaar.</p>

Het Ettens Mannenkoor tijdens de eerste repetitie sinds een half jaar.

(Foto: Sjon Slutter, Etten)

Het Ettens Mannenkoor zingt

  Nieuwsflits

Etten - Op 7 september klonken voor het eerst in een half jaar weer de stemmen van het Ettens Mannenkoor in zaal Köster in Etten, sinds 107 jaar het repetitielokaal van het koor.

Dit betekende de voorlopige afsluiting van een door het Covid 19 virus veroorzaakte langste periode van gedwongen stilte sinds de Tweede Wereldoorlog.

Toen op 1 juli de richtlijnen van het RIVM het voor koren weer mogelijk maakten om te gaan zingen is direct een coronawerkgroep aan het werk gegaan. Er is in korte tijd veel werk verzet om aan de richtlijnen en voorwaarden te kunnen voldoen.

Een belangrijk punt was de ventilatie. Met hulp van eigenaar Theo Köster en extern advies is de recirculatie van het bestaande systeem omgezet in een constante stroom verse buitenlucht die de zaal wordt ingeblazen en in korte tijd alle bestaande lucht vervangt. Omdat het op deze manier kouder kan worden dan normaal, is de koorleden aangeraden een vest of trui mee te nemen. Belangrijk was ook de 1.5 meter afstand die de richtlijnen voorschrijven.

Waar in gewone omstandigheden alle ongeveer 100 koorleden ruim plek hadden om te zingen, kan nu de helft van het koor een plek vinden in de grote zaal. Voor de leden is de belangrijkste regel: “Kom niet als je verschijnselen vertoont van Covid 19.”

Er is deurbeleid, er is ontsmettingsmiddel dat gebruikt moet worden, er zijn looplijnen, éénrichtingsverkeer, de namen van de leden hangen op de achterkant van hun stoel, de repetitiemappen liggen op de stoelen, de dirigenten staan achter plastic. Ook in de pauze wordt de 1,5 meter strak gehandhaafd, de drank wordt gebracht, de zangers blijven zitten. De technische kant voldoet daarmee aan de richtlijnen, alle koorleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede uitvoering.

Het bovenstaande is door de coronawerkgroep tot in detail uitgewerkt. Nadat dit aan de leden bekend is gemaakt hebben ruim 75 zangers aangegeven mee te willen komen repeteren.

Maandagavond 7 september was het spannend: na alle voorbereiding en de inleiding klonken de eerste noten! De aanwezige leden gaven aan blij te zijn weer in het koor te kunnen zingen, de dirigenten waren heel tevreden over het verloop.

Meer berichten