'Iedereen heeft recht op werk'

Oude IJsselstreek - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de visie op de participatiewet, die in december 2019 is vastgesteld, uitgewerkt in uitvoeringsprincipes. 

‘Iedereen werkt’, ‘werk moet lonen’ en ‘wij werken vanuit vertrouwen’ zijn enkele van deze principes die voor het college centraal staan. 

De uitvoeringsprincipes vormen de basis voor de nieuw op te zetten organisatie om de participatiewet uit te voeren. Concreet stelt het college voor om alle inwoners die op of na 1 januari 2021 zonder werk zitten een arbeidsovereenkomst te verstrekken in plaats van een uitkering.

De gemeenteraad bespreekt de uitvoeringsprincipes in haar vergadering van 25 juni.
Wethouder Bert Kuster: “Zoals we als college al eerder hebben laten zien in het sociaal domein, willen we, als dat nodig is, buiten bestaande kaders en werkwijzen treden. Om écht te doen wat nodig is en écht aan te sluiten bij de leefwereld van onze inwoners. Wij richten onze manier van werken, ook als het gaat om de participatiewet, in vanuit vertrouwen richting onze inwoners. Ieder mens is waardevol, daarom vinden wij het een verspilling van kwaliteiten wanneer mensen aan de kant blijven staan. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen, wij sluiten niemand buiten. Dat betekent voor ons dat alle inwoners recht hebben op werk.”

Vanuit deze principes gaat het college de nieuwe participatie uitvoeren. Het college wil geen uitkeringen meer verstrekken, maar ervoor zorgen dat mensen werken vanuit het principe dat iedereen recht op werk heeft en dat werk moet lonen. 

Waar dat kan bij een reguliere werkgever. Als dat nog niet kan, krijgen zij een overeenkomst binnen een door de gemeente op te zetten organisatie. Dit zijn banen met een maatschappelijke toegevoegde waarde de zogenaamde maatschappelijke banen. 

De komende maanden wordt verder uitgewerkt hoe de nieuwe organisatie eruit gaat zien. De ervaringen van het project 'Meedoen Werkt!' worden hierin meegenomen. 

In december heeft Oude IJsselstreek  besloten uit de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn te treden en de Participatiewet per 1 januari 2021 zelf uit te voeren conform de Visie transformatie in de kijk op werk. Vrijdag 12 juni is het AB Laborijn akkoord gegaan met het uittredevoorstel. Daarbij is ook afgesproken dat Laborijn de Wsw voor de gemeente Oude IJsselstreek blijft uitvoeren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden