Geld.
Geld. (Foto: Pixabay)

Oude IJsselstreek in de plus

Oude IJsselstreek - Het college van de gemeente Oude IJsselstreek is trots op het resultaat dat samen met inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers, verenigingen, medewerkers en de gemeente raad is behaald. De Jaarrekening van 2019 sluit af met een positief resultaat van bijna 7 ton. Bij het sociaal domein is het tekort met 3 ton minder groot dan de ruim 4 miljoen die verwacht werd.”

“De jaarrekening zag er eind 2018 minder rooskleurig uit. Als we daar naar terugkijken mogen we blij en trots zijn op dit positieve resultaat”, zegt Ria Ankersmit, wethouder financiën. “Er waren donkere wolken verwacht, maar nu schijnt de zon.”

“Anders gaan werken binnen het sociaal domein, buiten de gebaande paden, heeft zijn vruchten afgeworpen”, laat wethouder Bert Kuster weten, die onder andere jeugdzorg en participatiewet in zijn portefeuille heeft. “In het voorjaar van 2019 zijn we gestart met een kwaliteitsslag. We redeneren niet vanuit bezuinigingen maar vanuit inhoud. We kijken naar wat de inwoners nodig hebben en wat ze zelf kunnen. Alle losse puzzelstukjes binnen het sociaal domein schuiven we naar elkaar toe en we kijken bij een persoon of binnen een gezin wat er nodig is.” Het college heeft in april 2019 besloten om de toegang tot de jeugdhulp anders te organiseren. Op 1 januari 2020 is op drie locaties in de gemeente Buurtzorg Jong gestart. De gemeente wil bij de participatiewet en re-integratie ook dicht bij de inwoners staan met het project Meedoen Werkt. “Het bedrag van 3 ton dat we binnen het sociaal domein tekortkomen is veel lager dan verwacht”, aldus Kuster. “Het is een combinatie van onze nieuwe manier van werken en een financiële bijdrage van 1,6 miljoen die we van het Rijk ontvangen hebben.”

Totaal plaatje

De Voorjaarsnota 2021, die ook gepresenteerd is, heeft de titel: ‘Doorbouwen aan brede welvaart. Juist nu’. “We kijken niet naar wat het ons gaat kosten maar naar het totale plaatje, waarbij we alle facetten meenemen van wat er om ons heen gebeurt”, zegt Ankersmit. “Overal om ons heen zien we de gevolgen van de coronacrisis. We gaan als college niet achterover leunen en afwachten wat het brengt, maar we gaan juist de kansen en mogelijkheden benutten om sterker uit de crisis te komen. We geven op verschillende terreinen een impuls aan de samenleving. Uiteraard binnen de financiële ruimte die we hebben.” “Samen zetten we de schouders eronder”, zegt Kuster.

Reserve

Het tekort van 3 ton binnen het sociaal domein wordt opgevangen door de beschikbare reserve binnen dit domein. Van de bijna 7 ton die over zijn binnen de andere onderdelen van de gemeente wordt 4,5 ton gereserveerd om lopende projecten in 2020 af te ronden. De rest wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Meer berichten