Gratis Online Inspiratiesessie Sociaal Veilige Vereniging

Oude IJsselstreek - Iedere deelnemer aan de activiteiten van een stichting of vereniging moet kunnen rekenen op een veilige en positieve omgeving. Wie zich verder wil verdiepen in sociale veiligheid, kan zich opgeven voor de online inspiratiesessie over sociale veiligheid, een initiatief van Sociaal Werk Oude IJsselstreek.

In ongeveer een uur wisselt men van gedachten over sociale veiligheid. De deelnemers krijgen een overzicht van de maatregelen die zij moeten of kunnen treffen om de vereniging sociaal veilig te maken. Een belangrijk onderdeel van deze inspiratiesessie is de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De sessie is bedoeld voor bestuursleden en/of vertrouwenscontactpersonen en/of commissieleden van alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente Oude IJsselstreek.

De inspiratiesessie vindt online plaats op donderdag 4 juni van 15:00 tot 16:00, met een uitloop tot 16:30 voor mensen die een vervolgafspraak willen maken.

Het opgeven voor deze inspiratiesessie kan via mail: jasper@sociaalwerk-oij.nl of door te bellen naar 06-55480105.

Meer berichten