Lintjesregen in Oude IJsselstreek | Oude IJsselstreek Vizier


Burgemeester Otwin van Dijk (video)belde vanmorgen met de mensen die zijn benoemd tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje Nassau. (foto: Roel Kleinpenning)
Burgemeester Otwin van Dijk (video)belde vanmorgen met de mensen die zijn benoemd tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje Nassau. (foto: Roel Kleinpenning) (Foto: Roel Kleinpenning)

Lintjesregen in Oude IJsselstreek

Oude IJsselstreek - Op vrijdagochtend 24 april heeft burgemeester Otwin van Dijk negen inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek laten weten dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid c.q. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Dit jaar telefonisch en via beeldbellen. Door de maatregelen die we met elkaar in acht nemen om het risico op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, was het helaas niet mogelijk de gedecoreerden persoonlijk te ontmoeten. De onderscheidingen worden op een later moment alsnog uitgereikt.

Alle betrokkenen worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd’.

Tonnie Aalders uit Ulft (82 jaar)

Tonnie was van 1968 tot 2003 actief voor de jeugd van Ulft, als vaandrig en hopman, maar ook als voorzitter van de Dr. Ariënsgroep en Scouting Ulft. In de jaren ’70 begeleidde hij jeugdgroepen van de Ulftse Petrus en Paulus Parochie. Vanaf 2007 tot januari 2019 heeft Tonnie maaltijden bezorgd bij senioren voor de Stichting Fidessa Welzijn en Thuisboodschap. Als lid van het bestuur van de Stichting Wijkraad Ulft-Centrum heeft hij zich van 2013 tot 2018 enorm ingezet voor de herinrichting van het centrum van Ulft. Daarnaast was Tonnie vele jaren voorzitter van buurtvereniging De Diergaarde en zette hij zich in voor de Moeder Teresa Stichting.

Jan en Marijke Bongers (72 en 67 jaar) uit Ulft

Jan en Marijke zijn al sinds 1987 actief binnen de pleegzorg. Naast hun eigen kinderen, hebben zij in totaal dertien kinderen opgevangen (waarvan een aantal kinderen ook is gebleven). Dit betrof zowel geplande opvang als crisisopvang. Deze zeer betrokken pleegouders zorgden er met hun liefdevolle opvang voor dat de biologische ouders toch nog ouders konden zijn, ook al konden zij zelf niet voor hun kinderen zorgen.

Pleegzorg is een belangrijke maatschappelijke activiteit. Het is zeer te prijzen als mensen zich op deze manier voor hun medemens inzetten.

Paul Knaven uit Ulft (75 jaar)

Paul Knaven is tientallen jaren actief geweest binnen de FNV Industriebond, afdeling Gendringen. Binnen de Oudheidkundige Vereniging Gendringen (OVGG) en het Nederlands IJzermuseum heeft Paul onder meer zitting in diverse werkgroepen en verricht hij diverse hand- en spandiensten.

Sinds 2003 zet hij zich in voor de Petrus en Pauluskerk en het Antoniuskerkhof in Ulft. Zo is hij klusjesman, lid van de schoffelploeg, opent en sluit de kerk, onderhoudt de tuin, collecteert en ondersteunt bij uitvaarten. Vele uren per week staat hij klaar voor de bewoners van woonzorgcentrum Debbeshoek in Ulft.

Al is hij geen zingend lid van het Ulfts Mannenkoor, hij ondersteunt het koor daar waar mogelijk. Paul zorgt voor de logistiek, bouwt op en af en zorgt ervoor dat het koor onbezorgd kan repeteren en optreden.

Leo Krabbenborg (68 jaar)

Leo is al vanaf 1989 actief voor voetbalvereniging Etten, in diverse bestuursfuncties (eerst als secretaris, bestuurslid en later als voorzitter) en als scheidsrechter. Na het neerleggen van de bestuurstaken bleef Leo actief als vrijwilliger bij de voetbalvereniging. Zo is de renovatie van het clubgebouw en de parkeerplaats, de nieuwe kantine, de nieuwbouw van de kleedkamers mede door zijn inzet tot stand gekomen.

Sinds 2000 is Leo vrijwilliger bij schutterij De Eendracht in Etten. Hij is secretaris bij de organisatie van het gemeentelijk koningsschieten en steekt de nodige uren in de organisatie van het jaarlijkse paasvuur. Daarnaast is hij lid van de kermiscommissie en is hij actief tijdens de (op- en afbouw van de) jaarlijkse kermis.

Hermien Krabbenborg-Boschker (64 jaar)

Hermien zet zich al ruim dertig jaren met hart en ziel in voor haar medemens, vooral voor degene die door fysieke of mentale ongemakken, ouderdom of een beperking extra aandacht nodig hebben. Sinds 1999 is zij actief voor De Zonnebloem - afdeling Etten. Ze is vrijwilliger tijdens de vakanties, gaat regelmatig op bezoek bij de gasten en helpt bij activiteiten.

Al vele jaren is Hermien als vrijwilligster werkzaam in de dagverzorging bij zorgcentrum De Bettekamp in Varsseveld. Zo ondersteunt ze bij de maaltijdvoorziening en begeleidt ze bij activiteiten.

Ook Hermien voert – net als haar echtgenoot - vrijwillige activiteiten uit bij voetbalvereniging Etten. Tot 2017 heeft ze wekelijks vele uren in de kantine meegedraaid.

Corrie van Liere-van Kooten uit Varsseveld (59 jaar)

Corrie is al vele jaren vrijwilliger bij zorgorganisaties Estinea en Azora (locatie De Bettekamp). Ze kookt met bewoners, ondersteunt bij activiteiten en de dagverzorging en treedt op als gastvrouw.

Gedurende 8 jaren (tot dit jaar) zat Corrie in het bestuur van Varssevelds Belang, waar ze – naast de secretariële werkzaamheden – ook veel andere taken op zich nam. Jarenlang was ze vrijwilligster bij de VVV, waar ze uiteindelijk ook bestuurslid werd. Het voortbestaan van de VVV in Oude IJsselstreek zag ze als haar speerpunt.

Corrie was vele jaren secretaris van de Algemene Oranje Vereniging Varsseveld (AOV). Ze hielp – en doet dat nog steeds – actief mee om evenementen als de Varsseveldse Volksfeesten en Koningsdag te organiseren. Ze zit in diverse commissies van het koor Hartgelach. Sinds kort is ze toegetreden tot het bestuur van deze vereniging.

Theo Willemsen uit Terborg (75 jaar)

Vanaf 1972 tot en met 1996 – toen het Waterschap van de Oude IJssel ophield te bestaan – was Theo Willemsen hoofdgeërfde van het gecombineerd college van het Waterschap van de Oude IJssel.

Al sinds 1995 is hij vrijwilliger bij de Oudheidkundige werkgemeenschap ADW Oude IJsselstreek en Aalten. Hij is één van de drijvende krachten bij het tot stand komen van de inhoud van het leden- en verenigingsblad Contactorgaan. Theo schrijft daarvoor diepgravende, gedetailleerde en gedegen historische artikelen.

Theo was betrokken bij het project Terborg600. Vanuit zijn enorme genealogische kennis was hij een kartrekker binnen de commissie die een fantastische expositie heeft neergezet over 600 jaar geschiedenis Terborg. Daarnaast heeft hij een aantal historische boeken uitgebracht. Het maatschappelijk belang van het onderzoeken en vastleggen van informatie van boerderijen, bedrijven, van de geschiedenis van Terborg en de regio is zeer groot en zorgt ervoor dat dit behouden blijft voor de toekomst.

Fred Niesink uit Ulft (63 jaar)  – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Fred Niesink is vanaf 1979 actief als vrijwilliger bij de politie (uniformdienst). Hij draait diensten binnen het eigen korps, tijdens landelijke events en zelfs buiten de landsgrenzen. Hij treedt zelfstandig op en weet de politieorganisatie professioneel te vertegenwoordigen.

Naast vrijwilliger bij de politie is Fred ook actief binnen de Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers (LOPV). Gedurende 15 jaren als adviseur vanuit Oost Nederland; de laatste 8 jaren als bestuurslid. Samen met andere bestuursleden, maakt hij zich sterk voor de positie van politievrijwilligers in het hele land. Gedurende de periode dat Fred lid is van het bestuur van de LOPV, is de politievrijwilliger weer goed gepositioneerd binnen de Nederlandse politieorganisatie.

Politiemensen verdienen ons volledige respect; dag en nacht zetten zij zich in voor een veilige samenleving. Wanneer iemand – naast fulltime baan en gezin – meerdere diensten per maand als vrijwilliger bij de politie meedraait (en dat gedurende veertig jaar), is dat meer dan bijzonder.

Fred Niesink is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Overige decorandi zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer berichten