coronavirus

Huisartsenzorg in coronatijd

Doetinchem - Iedereen begrijpt dat we er in deze tijd een keer extra over na moeten denken of we een huisarts nodig hebben.

De huisartsen werken nauw samen om de zorg voor de inwoners zo goed mogelijk door te laten gaan. Ook in deze hectische en onvoorspelbare tijd van corona. Daardoor lukt het tot nu toe heel goed om mensen die huisartsenzorg nodig hebben te helpen. Veel contact gaat telefonisch of via beeldbellen. "Maar we bereiden ons ook voor op wat komen gaat. Dat doen we met een aantal maatregelen en aanpassingen", aldus Huisartsenzorg Oude IJssel.

Huisartsen voeren met kwetsbare oudere mensen in hun praktijk persoonlijke gesprekken waarin wordt besproken of het nog lukt thuis. Of er voldoende hulp is en of mensen bang zijn voor wat komen gaat. Wat gaat er gebeuren als zij Corona krijgen? Wat zijn de verwachtingen, wat zijn hun wensen en wat zijn de kansen? Dit zijn moeilijke gesprekken maar het geeft ook duidelijkheid en voldoening. Mensen weten beter waar ze aan toe zijn en er wordt rekening gehouden met hun gevoelens. Huisartsen geven daarbij ook aan dat opname in het ziekenhuis gepaard gaat met eenzaamheid. Er is geen bezoek toegestaan en naasten zijn niet te vervangen door verpleegkundigen en dokters. Dat doet iets met een mens. Ervaringen van collega-huisartsen uit Noord -Brabant leren ons dat het belangrijk is deze gesprekken tijdig te voeren. Huisartsen voelen het als een plicht ervoor te zorgen dat de mensen passende zorg krijgen, ook in deze crisis.

Laatste levensfase

Er is een team samengesteld van gespecialiseerde verpleegkundigen en huisartsen. Zij kunnen helpen de laatste levensfase zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, zowel voor de patiënt als voor familie en naasten. Omdat de meeste mensen die ongeneeslijk ziek zijn thuis willen sterven, is de huisarts vaak de aangewezen persoon om medische zorg in de stervensfase te bieden. De huisarts verleent deze zorg samen met de thuiszorg en de wijkverpleegkundige en wordt nu ook ondersteund door een team dat hierin is gespecialiseerd. Christine van der Pol, voorzitter van Huisartsenvereniging Oude IJssel is verheugd over het feit dat de samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen versneld in de praktijk gebracht zijn. “Deze zorg is een belangrijk onderdeel van de huisartsenzorg. Dat we nu ook buiten de openingstijden van de huisartsenpraktijken kunnen beschikken over de deskundigheid en ervaring van deze verpleegkundigen, zal de patiëntenzorg in onze regio ongetwijfeld ten goede komen. Een lange periode van samenwerking tussen huisartsen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuis is aan de opzet van het team voorafgegaan.” 

Regionaal Corona Centrum

Op 18 maart is het Regionaal Corona Centrum aan de Gezellenlaan 10 in Doetinchem geopend. Hier kunnen inwoners terecht na verwijzing door de eigen huisarts. In dit centrum helpen een huisarts en doktersassistent in noodzakelijke beschermende kleding de mensen. Het gaat om huisartsenzorg aan inwoners met klachten die mogelijk op besmetting met Corona wijzen. Er mag maximaal één begeleider mee naar binnen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden