coronavirus

Nextdoor roept op tot burenhulp tijdens coronacrisis

Regio - Nu een groot deel van Nederland zichzelf thuis in een sociaal isolement heeft geplaatst of te lijden heeft onder het Coronavirus, is het belangrijker dan ooit om voor elkaar te zorgen. We moeten namelijk voorkomen dat buurtgenoten alleen thuis zitten zonder de hulp die ze nodig hebben. Daarom roept Nextdoor op om via het buurtplatform hulp aan te bieden, maar vooral ook om hulp te vragen.

Op het Nextdoor-platform worden steeds meer oproepen geplaatst waarin hulp wordt aangeboden aan buurtgenoten die in de problemen komen door de maatregelen tegen het Coronavirus. In Den Haag zijn er bijvoorbeeld studenten die hun vrijgekomen tijd beschikbaar stellen om klusjes uit te voeren voor buren die niet meer de straat op kunnen, in Nijmegen wordt er breed opgeroepen om mee te helpen met de dagelijkse boodschappen, en op andere plekken worden oppasuren aangeboden of wordt een hondenuitlaatservice opgezet. Het is natuurlijk hartverwarmend dat mensen hun tijd opofferen om anderen te helpen.

Wees niet bang om hulp te vragen

Wat echter opvalt is dat er weliswaar veel hulp wordt aangeboden, maar dat er veel minder oproepen worden geplaatst waarin om hulp wordt gevraagd. Misschien is het vragen van hulp voor velen een drempel, zelfs als die hulp zeer welkom of zelfs hard nodig is. Daarom wil Nextdoor hulpbehoevenden op het hart drukken om die oproep om hulp gewoon te plaatsen als ze in nood zijn. Het platform is immers ontwikkeld om mensen met elkaar te verbinden en in tijden als deze hebben we elkaar meer dan ooit nodig.

Iedereen heeft inmiddels op een of andere manier te maken met het coronavirus. Soms als patiënt, maar vaker nog als hulpverlener, die kan bijspringen bij huishoudelijke taken of bij het kopen of bereiden van levensmiddelen, die een praatje kan maken bij isolement, of die de verzorging op zich neemt bij besmetting.

Nextdoor verwacht dat deze gemeenschapszin doorzet, en roept gezonde mensen op hun hulp aan te blijven bieden en het contact te blijven onderhouden.

Er is namelijk van alles dat je kan doen:

a. Neem af en toe poolshoogte bij oudere of kwetsbare buren

b. Lever boodschappen af

c. Haal medicijnen op

d. Doneer voedsel

e. Maak noodpakketten met essentiële levensmiddelen

f. Pas op huisdieren of laat ze uit

g. Zet het vuil buiten voor buren

h. Pas op kinderen van anderen

i. Stop een folder in de brievenbus waarin je hulp aanbiedt

Zorg er wel voor dat je je aan de overheidsreglementen houdt, om jezelf en anderen niet in gevaar te brengen. Dit houdt concreet in dat je contact vermijdt, en bijvoorbeeld de boodschappen bij de voordeur achterlaat en een appje stuurt. Als je in contact moet komen met mensen, wees er dan zeker van dat je zelf gezond bent en was direct je handen na de verleende dienst.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden