Restant van de IJssellinie bij Olst. Foto: Stichting IJssellinie
Restant van de IJssellinie bij Olst. Foto: Stichting IJssellinie (Foto: )
coronavirus

Lezing 'IJssellinie tijdens Koude Oorlog' gaat niet door

Silvolde - De lezing op vrijdag 20 maart, aanvang 19.30 uur, van heemkundige vereniging Old Sillevold over de IJssellinie, in het verenigingsgebouw van Willem Tell gaat niet door. 

Een stuk land onder water zetten, oftewel inundatie, was door de eeuwen heen een beproefd middel in Nederland om in een oorlog de vijandige opmars te vertragen. De Hollandse Waterlinie, daterend uit de 17e eeuw, is een historisch voorbeeld. Ook in de Tweede Wereldoorlog maakten partijen hiervan gebruik. Minder bekend in de geschiedenis is de IJssellinie. In de naoorlogse jaren waren Nederland en de NAVO-partners bevreesd voor de Sovjet-Unie. Over en weer werden bedreigingen geuit in de zogenaamde Koude Oorlog. Er werd besloten tot de aanleg van de uiterst geheime IJssellinie tegen een mogelijke Russische invasie. Bij uitvoering zou een 127 kilometer lange en vijf tot tien kilometer brede strook land tussen Nijmegen en Kampen onder water worden gezet. Zo kregen de geallieerden tijd om Nederland te hulp te schieten. Begin jaren '50 werden voor de waterbeheersing waterbouwkundige en militaire installaties in het diepste geheim aangelegd. Langs de IJsseldijken zijn nog de stille getuigen te vinden: tanks, bunkers en waterwerken. De IJssellinie bleef tot 1990 ‘top secret’. Er waren plannen voor evacuatie van ruim 400.000 bewoners. Maar de burgerbevolking wist nergens van.

Meer berichten