Woningbouwplan voor 8 woningen aan het Zaagmolenpad

Varsseveld - De eigenaren van twee percelen aan het Zaagmolenpad in Varsseveld willen hierop acht woningen bouwen. 

Burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek hebben haar principemedewerking toegezegd voor het hiervoor ingediende conceptplan.

Het plan bestaat uit twee delen: plandeel West (kavel direct ten zuiden van Zaagmolenpad 2) en plandeel Oost (kavel direct ten noorden van Aaltenseweg 33). De beoogde bebouwing bestaat uit een mix voor de doelgroepen starters en senioren. Vooral aan dit type woningen is de komende jaren behoefte. In januari van dit jaar heeft het college aan dezelfde initiatiefnemers ook principemedewerking toegezegd voor de bouw van een drietal woningen op de locatie Dames Jolinkweg 78 in Varsseveld.
Het college staat positief tegenover het conceptplan. Wethouder Ben Hiddinga: “Het ‘juiste’ type woningen wordt gebouwd en het plan is goed in te passen in de omgeving. Het is nu aan de eigenaren om het conceptplan de komende tijd verder uit te werken.”

De bouw van de woningen kan starten als de benodigde planologische procedure is doorlopen en de omgevingsvergunning is aangevraagd.
In juli 2019 hebben de colleges van de 7 gemeenten in de Achterhoek ingestemd met kwaliteitscriteria voor nieuwe woningbouwplannen. Deze regionale criteria geven ruimte aan de bouw van extra woningen, met name voor starters en senioren. In september 2019 is dit nieuwe beleid voor woningbouw ook door de 7 Achterhoekse gemeenteraden vastgesteld. Dit conceptplan voor het Zaagmolenpad sluit aan bij deze kwaliteitscriteria.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden