Landelijk wonen in Etten.
Landelijk wonen in Etten. (Foto: Nicole Bolder)

Woonwensenonderzoek Etten

Etten - Welke woonbehoefte is er de komende jaren in Etten en buitengebied? Zijn er voldoende betaalbare woningen voor jongeren en ouderen? Moeten er nieuwe woningen gebouwd worden? En waar kunnen deze woningen dan gebouwd worden?
Dit zijn allemaal vragen die in het Woonwensenonderzoek aan de orde kunnen komen. Uiteindelijk leidt het onderzoek tot een plan voor de korte, middellange en langere termijn, waarmee zo concreet mogelijk de woonbehoefte van Etten wordt ingevuld.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK) in opdracht van de Comité Dorpsbelangen Etten. De gemeente Oude IJsselstreek ondersteunt het onderzoek.

Het woonwensenonderzoek start met een informatieve bewonersavond in zaal Köster. Deze is op dinsdag 17 maart om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.

Tijdens deze avond zijn alle bewoners van Etten uitgenodigd, maar ook belangstellenden van elders die graag willen wonen in Etten. Er wordt besproken wat het onderzoek inhoudt. Hoe het onderzoek uitgevoerd wordt en welke rollen de Vereniging Dorpsbelangen Etten, de gemeente Oude IJsselstreek en de Vereniging DKK Gelderland hebben bij dit onderzoek.
Er is een werkgroep samengesteld die meedenkt over de puzzel die uiteindelijk moet leiden tot het Uitvoeringsprogramma Wonen voor de komende jaren. De werkgroep is breed samengesteld, zodat de verschillende leeftijdsgroepen betrokken zijn.

Daarnaast worden op donderdagen (19 en 26 maart en 2 en 9 april) individuele vertrouwelijke woonwensgesprekken gehouden in Etten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden