Terrein Waalstraat ingericht met voedsel- en speelbos

Gendringen - Vooruitlopend op de actualisatie van het bestemmingsplan Sportcomplex IJsselweide verleent het college van burgemeester en wethouders medewerking aan Stichting Club Green Up om op het terrein aan de Waalstraat een voedsel- en speelbos in te richten. Ook mag Scouting Gendringen op dit terrein een nieuw clubgebouw plaatsen. 

Het terrein waar de activiteiten ontplooid worden, ligt op dit moment braak. De grond is eigendom van de gemeente. Voor de aanleg van het voedsel- en speelbos kan vooruitlopend op de actualisatie van het bestemmingsplan Sportcomplex IJsselweide tijdelijk ontheffing worden verleend. Daarvoor wordt met de scouting en Stichting Club Green Up een ingebruikgevingsovereenkomst aangegaan. Zowel de scouting als het voedsel- en speelbos zijn een goede aanvulling op het sportpark IJsselweide. Wethouder Ria Ankersmit: "Een speelbos als aanvulling op de al aanwezige fruitbomen.  Waar kinderen zich kunnen vermaken en spelenderwijs leren. En waar buurtbewoners hun wandelingetje kunnen blijven maken. Ik vind het een prachtig initiatief, dat ook bijdraagt aan biodiversiteit en cultuur." Club Green Up is een non-profit organisatie met een ANBI-status. "We zetten ons in voor het algemeen belang en met uitzondering van de vaste kosten, worden alle gelden, donaties en subsidies gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe natuur. We zijn in die zin altijd op zoek naar nieuwe locaties in de gemeente Oude IJsselstreek of daarbuiten," aldus André Evers secretaris van de Scouting Gendringen en voorzitter van Club Green Up. De aanleg van het voedsel- en speelbos gebeurt in samenwerking met Stichting Oersterk uit Ulft. Deze Stichting heeft aangegeven dat zij na realisatie ook een deel van het onderhoud voor haar rekening neemt.

Scouting
De actualisatie van het bestemmingsplan Sportcomplex IJsselweide is in voorbereiding. Daarin wordt het mogelijk gemaakt dat de scouting hier een nieuw clubhuis kan realiseren. Volgens Evers is er dringend behoefte aan een nieuw gebouw: "Na aanplant van het fruitbos, en alle media-aandacht daarvoor, is de vereniging sterk gegroeid. 20% meer leden sinds maart 2017. Op dit moment is er een ledenstop omdat het huidige gebouw gewoonweg te klein is voor nog meer kinderen. Met een nieuw, en groter gebouw zou de club weer verder kunnen groeien. Ook is het huidige gebouw sterk gedateerd. Geen isolatie en op veel punten aan groot onderhoud toe".

Beweging
Wethouder Bert Kuster: "De (sport)verenigingen op het sportcomplex werken samen om meer mensen, van alle leeftijden in beweging te krijgen. Dat is niet alleen goed voor de conditie en gezondheid, ook is het gezellig om deel te nemen aan groepsactiviteiten." Evers vult aan: "Vaak denkt men bij de Scouting niet direct aan sport, echter is dit niet waar. Wij nodigen iedereen uit om eens bij ons te komen kijken. Spellen zoals "de Hollandse leeuw", een dropping en het pionieren kost behoorlijk wat lichamelijke energie."

Locatie Tulpstraat
Het college heeft tevens besloten, dat er onder voorwaarden op de huidige locatie van de scouting aan de Tulpstraat 6 in Gendringen woningen mogen worden gebouwd. Volgens Evers wordt de financiering van het nieuwe clubgebouw grotendeels gedaan door de huidige locatie van het clubgebouw te verkopen als bouwgrond. Dit gebouw, en het terrein zijn in eigendom van de Scouting.

Zie website: www.clubgreenup.org  / www.scoutinggendringen.nl  / www.stichtingoersterk.nl
 

Meer berichten