Leren over kringlooplandbouw in de praktijk.
Leren over kringlooplandbouw in de praktijk.

Achterhoekse boeren van start met vereniging voor kringlooplandbouw

Heelweg - 21 januari zijn alle boeren en loonwerkers uit de Achterhoek en Liemers welkom in De Radstake. Dan gaat de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) officieel van start. De boerenvereniging is de opvolger van het gelijknamige project. Meer dan 350 melkveehouders en loonwerkers werken in VKA al jarenlang aan kringlooplandbouw. Daar leren zij onder andere hoe zij de vruchtbaarheid van hun bodem kunnen verbeteren, emissies op hun bedrijf kunnen verminderen, hoe ze schoon grondwater kunnen produceren etc.. En met resultaat: zelfs bij het ministerie en in Brussel staan de Achterhoekse melkveehouders bekend om hun prestaties. Het project loopt dit jaar ten einde, maar de boeren willen door.

Kringlooplandbouw begint met een gezonde bodem, want dat is de basis van het boerenbedrijf. John Koeleman (voorzitter Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek) was al lang deelnemer van het project. "In de VKA zijn wel al jarenlang bezig met thema's als stikstof en fosfaat. Daarom is VKA een belangrijke gesprekspartner voor beleid, boeren en de maatschappij." Niet alleen melkveehouders, maar ook loonwerkers nemen deel aan het project om te leren hoe de bodem optimaal beheerd kan worden.

Inspiratiebijeenkomst

VKA organiseert op 21 januari een inspiratiebijeenkomst voor boeren en loonwerkers, op z'n Achterhoeks. Het thema voor deze bijeenkomst is: 'Kringlooplandbouw doe je samen'! Alle geïnteresseerde Achterhoekse en Liemerse agrariërs welkom. Er staat een dynamisch programma op het menu samen met de leden, partners en experts van VKA en een optreden van Hans Keuper. De avond wordt gehouden in de Radstake in Heelweg. Aanmelden voor deze avond kan via www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl.

Vereniging van en voor boeren

Het project loopt na zes jaar ten einde. Toch is het werk nog niet klaar, vindt Koeleman. "Kringlooplandbouw is zo'n actueel thema, VKA kan als voedingsbodem optreden voor nieuw beleid en boeren kunnen blijven leren en innoveren. Daarom zijn we met een aantal boeren en het projectteam om tafel gegaan. In het voorjaar 2019 hebben we de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek  opgericht. Een vereniging voor en door boeren, met een boerenbestuur. Nieuwe leden zijn van harte welkom. VKA biedt plek aan iedere ondernemer die vooruit wil met zijn bedrijf. Naast de melkveehouderij willen we ons ook richten op andere sectoren. Dan werken we niet alleen aan kringlooplandbouw op het eigen bedrijf, maar kunnen we kringlopen ook regionaal gaan sluiten door samen te werken."

Bewijs leveren

De prestaties van de Achterhoekse boeren blijven landelijk en internationaal niet onopgemerkt. De resultaten van de boeren worden gemeten door de Wageningen Universiteit. Daardoor kan bewijs worden geleverd aan de politiek over hoe maatregelen uitwerken in de praktijk op het boerenerf. Het ministerie van LNV waardeert deze input en vraagt om meedenken vanuit de ervaring die we hebben.  Koeleman: "De Achterhoek heeft officieel de status gekregen van agro-innovatieregio van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Die positie gaat Vruchtbare Kringloop Achterhoek ruimte bieden om te experimenteren met nieuwe methoden en aanpassing van regels."

Het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers werd in 2013 gestart in samenwerking met partijen als LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, For Farmers, Vitens, Rabobank, Friesland Campina en provincie Gelderland. Deze samenwerking maakt het project zo krachtig: partijen met verschillende belangen gingen samen met boeren aan de slag om te kijken hoe kringlooplandbouw middels een integrale aanpak in de praktijk kan worden gebracht.

Meer berichten