Foto: PR

Ontwikkeling landgoed Voorst stap dichterbij

Op de vrijgekomen ruimte binnen het ontwikkelgebied Engbergen, verleent de gemeente Oude IJsselstreek medewerking aan de ontwikkeling van een nieuw landgoed op de locatie waar onlangs drie boerderijen zijn gesloopt. Het gaat om één landhuis van allure op circa 5,5 hectare grond.

Voorst - De provincie Gelderland heeft jaren geleden drie agrarische bedrijven gelegen binnen het cluster Voorst aangekocht om het gebied rondom Engbergen verder te ontwikkelen. De drie boerderijen op deze locatie zijn onlangs in opdracht van de provincie gesloopt. Het gebied is hiermee beschikbaar voor een nieuwe invulling.

Schetsontwerp

Een landgoed op deze locatie versterkt de ruimtelijke kwaliteit rondom Engbergen en de natuur- en landschapswaarden ter plaatse. In het plan is rekening gehouden met het doortrekken van het fietspad langs de Engbergseweg, deze loopt straks dwars door het landgoed. Dat is veiliger voor fietsverkeer. Voor de ontwikkeling van het beoogde landgoed is een schetsontwerp gemaakt. Deze vormt de basis voor verdere uitwerking. Het voldoet aan de uitgangspunten die worden gesteld aan een nieuw landgoed op basis van de natuurschoonwet. De provincie als eigenaar van deze locatie heeft bij monde van gedeputeerde Peter Drenth toegezegd medewerking te verlenen aan een landgoedontwikkeling op haar eigendommen.

Wethouder Ben Hiddinga: "Met dit initiatief lopen we vooruit op het beleid dat momenteel in voorbereiding is. Dit omvat onder andere woningsplitsing, Ruimte voor Ruimte en beleid rond de ontwikkeling van nieuwe landgoederen in het buitengebied. Ik ben dus heel blij met deze stap."

Waterschap Rijn en IJssel is verantwoordelijk voor de oeverzone van de A-Strang op deze locatie en heeft evenals de provincie aangegeven medewerking te verlenen aan een landgoedinvulling.

Deze partijen en de gemeente gaan de komende tijd samen aan de slag met de verdere uitwerking van de randvoorwaarden. Landgoedontwikkeling zal plaatsvinden op basis van een privaat initiatief. De overheden zelf gaan geen landgoed ontwikkelen.

Wethouder Ria Ankersmit: "De realisatie van dit landgoed draagt bij aan de vitaliteit van het platteland en het aantrekkelijk houden van ons fraaie landschap. Hiermee is het een aansprekend voorbeeld voor herbestemming van agrarische bebouwing in het buitengebied die in de komende jaren vrijkomen."

Meer berichten