Gitaar.
Gitaar. (Foto: Pixabay)

Gemeente gaat samenwerking aan met Muziekschool

Oude IJsselstreek - De gemeente Oude IJsselstreek en Muziekschool Oost Gelderland gaan een nieuwe samenwerking aan voor vier jaar. Onderdeel hiervan is een pilot die start met muziekvereniging Jubal.

Jubal ontvangt een subsidie voor het verzorgen van muzieklessen in Varsseveld, Heelweg en Sinderen. Dit alles wordt vastgelegd in een convenant. Hierin staan inhoudelijke en financiële afspraken die de continuïteit en kwaliteit van het muziekonderwijs in Oude IJsselstreek garanderen. De drie partijen ondertekenen in januari 2020 het convenant. 

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente gesproken met alle muziekverenigingen over de kwaliteit, continuïteit en financiering van muziekonderwijs. Het verzoek van de verenigingen was te komen tot een meerjarige afspraak met Muziekschool Oost Gelderland, die garanties biedt bij het afnemen van de muzieklessen van de muziekschool. De gemeente komt met het nieuwe convenant hieraan tegemoet. 

Pilot Jubal
Muziekvereniging Jubal wil muzieklessen geven aan haar eigen leden en die van muziekvereniging Concordia uit Varsseveld. Dat doen ze nu ook, met ZZP-ers. Ook verzorgt Jubal muzieklessen op basisschool de Meeander in Varsseveld. Het college van B&W heeft besloten om een deel van de subsidie voor het muziekonderwijs, voor een pilotperiode van vier jaar, te verstrekken aan Jubal. Het gaat om een bedrag van 15.000 euro per jaar. Met dit bedrag kan Jubal de tarieven voor muzieklessen voor de ruim 60 leerlingen (onder de 18 jaar) verlagen. Deze pilot is onderdeel van het vierjarige contract met de muziekschool. 

Meer berichten