Spaarvarken
Spaarvarken (Foto: Gekocht via internet)

Schuldhulpmaatjes gezocht

Oude IJsselstreek - SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die komen helpen om mensen met financiële problemen bij te staan. Ziekte, baanverlies, echtscheiding of andere tegenslag ontregelt bij veel mensen de financiële situatie.

Ruim 30 gecertificeerde maatjes ondersteunen in de gemeente jaarlijks meer dan 150 hulpvragers. Hun vragen zijn zeer divers, van het maken van overzicht tot het aanvragen van toeslagen en kwijtschelding. "We zetten ons daarbij in om de hulpvragers weer zelfredzaam te maken, hun schulden op te lossen en de financiën onder controle te krijgen en te houden."

De 'maatjes' zijn goed thuis in de maatschappij, zeer gemotiveerd, kunnen goed met mensen omgaan en hebben veelal een financiële en/of zakelijke achtergrond of belangstelling. Ze volgen eerst een driedaagse cursus voor hun certificaat. Ze houden hun kennis actueel via distant learning, eigen studiemiddagen en vrij toegankelijke intervisie bijeenkomsten. Een maatje werkt individueel, maar kan terugvallen op de kennis en kunde van al zijn collega-maatjes en wordt daarnaast bijgestaan door een Coördinator-Senior Budgetconsulent.

Informatie: Elfriede te Hennepe, 06-51064003 of info@schuldhulpmaatje-oudeijsselstreek.nl.

www.schuldentelefoonoudeijsselstreek.nl

Meer berichten