Plan voor winkelpand in Ulft

Ulft - De eigenaar van het winkelpand aan de Frank Daamenstraat 23 in Ulft (Freriks Wonen en Slapen) wil dit pand graag herontwikkelen naar een kleiner winkelpand met daarboven vijf levensloopbestendige woningen. Op 15 oktober heeft het College van B&W haar principemedewerking toegezegd voor dit conceptplan. 

De eigenaar heeft een conceptplan bij de gemeente ingediend voor de bouw van in totaal vijf levensloopbestendige woningen. Aan dit type woningen is de komende jaren behoefte. Ruimschoots de helft van het huidige winkelpand wordt hiervoor gesloopt. Op deze manier ontstaat er een winkel die beter past bij de toekomst. Aan de achterkant ontstaat er voldoende ruimte voor groen, bergingen en parkeren.

Wethouder Ben Hiddinga: "Het college staat positief tegenover het conceptplan. Juist aan dit type woning is behoefte in Ulft."

De beoogde bebouwing bestaat uit twee lagen met een schuine kap en sluit aan bij het straatbeeld van de Frank Daamenstraat. De eigenaar werkt het conceptplan de komende tijd verder uit. Vervolgens wordt de benodigde planologische procedure doorlopen.

In juli 2019 hebben de colleges van de zeven gemeenten in de Achterhoek ingestemd met kwaliteitscriteria voor nieuwe woningbouwplannen. Ze hebben er unaniem voor gekozen om voorrang te geven aan woningen waar nu een tekort aan is: voor starters en senioren. In september 2019 hebben ook de zeven Achterhoekse gemeenteraden besloten dit nieuwe beleid voor woningbouw vast te stellen. Dit conceptplan voor de Frank Daamenstraat 23 sluit aan bij de kwaliteitscriteria.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden