Weinig belastingverhoging inwoners Oude IJsselstreek

"Om een sluitende begroting te krijgen, kijken we naar besparingen binnen het fysiek domein", laat Ben Hiddinga, wethouder financiën van de gemeente Oude IJsselstreek weten tijdens de presentatie van de begroting 2020-2023.

Gendringen – "Maar we hebben ook gezocht naar inkomstenverhoging, zoals hogere belastingen. Daar zullen de inwoners echter niet al te veel van gaan merken. De ozb stijgt met 3 procent, maar de rioolheffing en afvalstoffenheffing gaan omlaag. De totale stijging van de belasting voor de inwoners is 1,85 procent. Dat zijn enkele euro's per jaar."

"De hogere belasting levert ons zo'n 245.000 euro op", vervolgt Hiddinga. "Om een sluitende begroting te krijgen, halen we 975.000 euro uit de reserve. Verder is de nood binnen het sociaal domein niet meer zo groot als vorig jaar. Het tekort is teruggelopen van ruim 5 miljoen euro naar 3,8 miljoen. Dit komt door een andere manier van werken. Zoals het vroeg signaleren van een probleem en niet wachten tot het groter wordt. Door de besparingen en door meer geld vanuit Den Haag zullen naar verwachting de tekorten teruglopen, zodat er vanaf 2022 geld overblijft."

Jeugdzorg

"We breken met het systeem van de huidige jeugdzorg", aldus Bert Kuster, wethouder jeugdbeleid. "We gaan problemen goed analyseren. Zo kan het bijvoorbeeld dat bij een kind dat problemen heeft, de ouders in de schulden zitten."

"Op het platteland is er veel reuring door uitspraken uit Den Haag", zegt Ria Ankersmit, wethouder wegen en plattelandsonwikkeling. "Het belangrijkste is het in beeld brengen van de vitaliteit van het platteland. We willen geen leegstaande panden en verpaupering. Hiervoor is een budget van 40.000 euro gereserveerd. Op de manier waarop we het wegenplan onderhouden, is ook te besparen, zoals jaarlijks 42.000 euro op het onderhoud van bruggen."

Er is veel belangstelling voor bedrijventerrein Hofskamp Oost 3. "Daar proberen we zo snel mogelijk op in te haken", aldus Peter van de Wardt, gebiedswethouder bedrijventerreinen. "Een nieuw bedrijventerrein brengt werkgelegenheid en woningbouw met zich mee. Zodra we vanuit de provincie groen licht hebben, kunnen we dat ontwikkelen."

De vergoedingen van het Kindpakket worden uitgebreid (zie ook elders in deze krant). De leeftijd voor zwemles van 7 jaar wordt nu 5 jaar. En er is een tegemoetkoming voor de reiskosten voor zwemlessen.

"De raad heeft duurzame energieopwekking vastgesteld om in 2030 energieneutraal te zijn", laat Janine Kock, wethouder milieu weten. "En door de duurzaamheidlening kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Deze lening willen we voor een bredere groep inzetten. De provincie verdubbelt het bedrag. Er is in totaal 8 miljoen beschikbaar."

Op 7 november besluit de gemeenteraad definitief over de begroting.

Meer berichten