Foto:

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Megchelen

Megchelen - Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor insecten, jeugd betrekken bij landschap of meer wandelroutes en bankjes in het buitengebied? Wie ideeën heeft voor een mooier landschappelijk Megchelen is welkom op de bewonersavond Levend Landschap Megchelen op dinsdag 24 september.

De informatieavond begint om 19.30 uur in zaal ter Voert, Oranjeplein 1 in Megchelen. Comité Leefbaarheid Megchelen nodigt iedereen uit.

Megchelen heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om het dorp en de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Comité Leefbaarheid Megchelen in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap.
Comité Leefbaarheid Megchelen is benieuwd naar ideeën en wensen met betrekking tot uw woonomgeving: wat mist u nog, wat is bijvoorbeeld verdwenen maar is het waard om terug te brengen in het landschap, wat zou u waarderen? Alle inbreng, van klein tot groot, is welkom.

Wie op de avond verhinderd is, kan ook mailen naar Erik van Eek van Stichting Landschapsbeheer Gelderland: e.vaneek@landschapsbeheergelderland.nl.

www.landschapsbeheergelderland.nl.

Meer berichten