Foto: Martijn Kraan

Ongehoorzaam

'Een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid moet kunnen.' Het werd tijdens een vergadering terloops gezegd en iedereen knikte instemmend. Besmuikt grinnikten enkelen. Als de brave burgers de wettelijke grenzen kunnen overschrijden doen ze dat met plezier. Stiekem soms, maar vaak ook zonder gêne.

In mijn jeugd wandelde ik wel eens met mijn vader door bos en hei. Kwamen we een 'Verboden toegang' bordje tegen dan zei hij steevast dat dat niet voor ons gold. En hij tilde mij over een hek. Ik voelde me niet op mijn gemak, want zo jong als ik was en amper het lezen vaardig, begreep ik wel dat we in overtreding waren. "Zie je op dat bordje Art staan. Nou, voor die is dat. Voor Art. Die mag hier niet komen. Wij heten geen Art dus wij wel". Aldus gaf hij een eigen invulling aan Art. 461 en een passende verklaring van zijn gedrag. En zo is het natuurlijk. Het aanpassen van de rechtsregels aan de eigen maatstaven. Dat moet toch kunnen?

Bij een bekeuring voor te snel rijden of fietsen zonder licht is de opmerking steevast 'Ga toch boeven vangen'. Want er zijn natuurlijk veel zwaardere overtredingen. 'Kinderachtig' is ook zo'n definitie, die wordt gehoord als de handhavers in een hinderlaag liggen om te betrappen. Gemakshalve wordt vergeten dat men gewoon in overtreding is. Waarom wordt er in de eigen buurt, waar 30 km max is, altijd twee soms drie keer zo hard gereden? Dat juist in de woonwijken buurtkinderen op straat rondtollen of ineens oversteken komt in het simpele bestuurdersbrein niet op en de noodlottige gevolgen al helemaal niet.


Daarom zijn er regels en controles om dit onbesuisd gedrag in te dammen. Maar waag het niet iemand hierop te wijzen. Of je krijgt een verbaasd gezicht. Wat erop duidt dat de opmerking het ene oor ingaat en het andere uit en onderweg nergens beklijft. Of een spugende retirade, die er op neer komt dat men dat zelf wel uit maakt en dat men schijt aan alles en iedereen heeft. Regels zijn niet voor niks gemaakt. Als iedereen zijn eigen regels heeft dan wordt het natuurlijk een zooitje. Vandaag maar eens links rijden in plaats van rechts?

Zo zijn er velen, die zich voelen betutteld door de overheid. In het zuiden van Amerika vind je ze bij bosjes. Veel rednecks hebben een diepgeworteld geloof dat overheidsbemoeienis hun vrijheden ernstig aantast en koesteren een agressieve weerstand tegen collectieve maatregelen. Veelal gevoed door de gedachte dat de eigen duistere praktijken niet aan het licht mogen komen en een gebrek aan intelligentie.


Maar in NL kunnen we er ook wat van. De zelf geroemde Nederlandse tolerantie heeft nooit bestaan. Wel eigen gewin. Het gezegde 'de hand in eigen boezem steken' is velen onbekend. De overheid is de schuld van alles. Afvalscheiding, opwarming van de aarde, rookverbod. Allemaal onzin toch? Is er nog bier?

Meer berichten