De Grauwe Klauwier is weer terug. (foto Evie Koolenbrander)
De Grauwe Klauwier is weer terug. (foto Evie Koolenbrander) (Foto: Evie Koolenbrander)

Zeldzame dieren gespot in Azewijnse Broek

In natuurgebied Azewijnse Broek is het goed vertoeven voor mens en dier. In dit natuurgebied zijn een tweetal struinroutes aangelegd.

OUDE IJSSELSTREEK - De eerste gaat rondom de noordelijke waterplas bij de Azewijnsestraat en duurt ongeveer 45 minuten. De tweede gaat voor een deel langs het water, maar ook langs sloten, kleibossen en weilanden en duurt ongeveer 2 uur.

Bij een speurtocht naar nachtvlinders in de koele avonduurtjes op de voormalige zandwinning Omsteg, vond Wim Gerritsen uit Etten een zeer zeldzame sprinkhanensoort, die pas in 2010 voor het eerst in Nederland werd aangetroffen.
Door de opwarming van de aarde blijkt maar weer eens, dat ook in onze directe omgeving meer zuidelijke soorten oprukken naar het noorden. Het is natuurlijk wel bijzonder dat een beestje met de naam Kiezelsprinkhaan zijn toevlucht zoekt in het natuurparadijs aan de Omsteg, waar tot 15 jaar geleden nog zand en grind gewonnen werd door Netterden zand en Grind BV.

Daarnaast spotte Maarten Koudijs uit Silvolde onlangs een paartje zeldzame Grauwe Klauwieren bij de huidige zandwinning 't Azewijnse Broek. Door het direct afsluiten van de wandelroute die langs de locatie voert, werd voorkomen dat het paartje verstoord werd. De rust die daardoor gecreëerd werd, bracht het paartje tot broeden en zij slaagden erin om maar liefst drie jonde klauwieren groot te brengen. Een redelijk unieke gebeurtenis, want het was maar liefst 55 jaar geleden dat de vogelsoort zich in deze omgeving liet zien.
In de loop der jaren is dit zandwinningsgebied uitgegroeid tot een bijzonder geslaagd natuurgebied gezien de recente bijzondere ontdekkingen.

Naast deze zeldzame vogelsoort, worden er ook regelmatig nieuwe vlinder-, libellen en andere insectensoorten geteld. Een deel van het jaar grazen Gallowaykoeien om de winning. Zo zie je hoe zorgvuldige grondstoffenwinning en het versterken van biodiversiteit hand in hand kunnen gaan.

Benieuwd geworden naar het natuurgebied? Ga er gerust eens wandelen.

Voor meer informatie: Anique Wieggers / communicatie@netterden.com

Meer berichten