Mestvergister niet meer nodig?

Ingezonden door Leonie Vrieze

"Als natuurfotograaf zet ik me in voor een betere biodiversiteit en volg ik de ontwikkelingen van duurzaamheid op de voet.

Vrij recent is er een informeel akkoord bereikt tussen Europese landen, het Europees Parlement en de Europese Commissie over een nieuwe Europese meststoffenverordening. Door deze wetgeving stimuleren we de productie van nieuwe bemestingsproducten gemaakt van biologisch afbreekbaar afval, dierlijke mest en andere reststromen. Waardevolle nutriënten worden zo gerecycled en gaan niet verloren. Daarmee zou onder andere 30% aan fosfaatkunstmest bespaard kunnen worden.

Bovendien mogen deze gerecyclede meststoffen, door het opstellen van Europese normen, nu vrij verhandeld worden op de Europese markt. Organische meststoffen die worden gemaakt in het ene EU-land kunnen nu zonder problemen verkocht worden aan andere Europese landen. Zo wordt de kringloop binnen de EU beter gesloten, maar kan de boer hier ook zijn mest verkopen.
Echter bij deze nieuwe vorm van mest verhandelen is mij duidelijk geworden dat een mestvergister, zoals in Varsseveld binnenkort waarschijnlijk komt, hierbij niet noodzakelijk nodig is. Wel een mestscheider.

Het zou toch mooi zijn als het formeel zou worden als in de toekomst boeren hun mest aan het buitenland kunnen verkopen.

Maar daarbij rijst de grote vraag: lopen wij met een mestvergister die een grote subsidiepot van de belastingbetaler vraagt en investeerders, niet dadelijk achter de feiten aan qua ontwikkeling in Europa gezien deze nieuwe ontwikkelingen bovenstaand?"

Meer berichten