Oude IJsselstreek treedt uit GR Laborijn

Oude IJsselstreek - Het college van B&W van Oude IJsselstreek heeft gisteren besloten uit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Laborijn te treden.

"Vanuit Laborijn wordt niet in lijn met de visie van Oude IJsselstreek gewerkt", laat de gemeente weten in een persbericht. "Oude IJsselstreek wil ten eerste dat de uitvoering van de Participatiewet aansluit bij het lokale zorgnetwerk, dichtbij de mensen. Ten tweede is het college niet tevreden over de wijze waarop Laborijn omgaat met haar cliënten. De menselijke maat moet terug. Tot slot lukt het Laborijn niet om substantieel mensen aan werk te helpen."

Meedoen aan de samenleving
Inwoners die al langer aan de kant staan, moeten mee kunnen doen aan de samenleving. Voor het college zijn drie punten van cruciaal belang in haar visie op de uitvoering van de participatiewet 
•    De uitvoering van de participatiewet moet onderdeel zijn van het lokale zorgnetwerk. 
Voor mensen is werk een belangrijke manier om een zinvolle invulling te geven aan de dag. De dienstverlening aan mensen die een uitkering ontvangen stopt niet bij de grenzen van de wet of de grenzen van de instantie. Daarom wil het college dat de uitvoering van de Participatiewet aansluit bij het lokale zorgnetwerk
•    Substantiële uitstroom naar werk. 
Werk biedt perspectief. Het is voor het college niet te accepteren dat de uitstroom van inwoners uit onze gemeente onvoldoende van de grond komt. Het college wil dat juist in deze tijd van economische voorspoed zoveel mogelijk mensen kunnen doorstromen naar werk.
•    Een respectvolle bejegening richting cliënten. 
Op dit moment ontbreekt de menselijke maat in de behandeling van cliënten. Het gaat erom dat de mensen de goede ondersteuning krijgen en dat kan alleen als zij als waardevolle mensen gezien en bejegend worden. In het  rapport van Berenschot, dat gisteren is gepresenteerd, werden schokkende constateringen gedaan over de manier waarop het instituut Laborijn omgaat met haar cliënten. Waarmee eerdere signalen over de bejegening nog eens zijn bevestigd. 

Regie
Uiteindelijk heeft het college niet anders kunnen concluderen dat participeren binnen de GR Laborijn niet zal leiden tot de resultaten die Oude IJsselstreek wil behalen binnen het Sociaal Domein. Het college neemt zelf de regie in de uitvoering van de Participatiewet. De komende maanden worden gebruikt om te onderzoeken op welke manier de overgang vanuit de GR naar de beoogde nieuwe situatie het beste vormgegeven kan worden. In het onderzoek is er speciale aandacht voor de doelgroep Sociale Werkvoorziening, om voor deze groep zoveel mogelijk duidelijkheid en rust te creëren.

Kwaliteitsslag Sociaal Domein
Oude IJsselstreek heeft in 2018 een kwaliteitsslag ingezet voor het hele Sociale Domein. Daaronder valt ook de uitvoering van de Participatiewet. Het college staat voor een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen meedoet en waar ieder mens waardevol is. 
 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden