Rotonde in Varsseveld.
Rotonde in Varsseveld. (Foto: Berd Westerveld)

Rotonde in Varsseveld beter voor de natuur

Varsseveld - Op de rotonde aan de Sinderenseweg in Varsseveld mogen grassen en kleurrijke planten bloeien. Het gaat om soorten die in het wild voorkomen in de omgeving van Varsseveld. Door dit beheer wordt die plek een stuk natuur binnen de bebouwde omgeving. Er wordt niet elke week gemaaid zoals op gazons. De planten krijgen kans om te bloeien en zaad te vormen en pas daarna wordt er gemaaid. Na het maaien wordt het maaisel afgevoerd zodat de bodem schraler wordt, waardoor er weer andere plantensoorten zullen gaan groeien. Het afgevoerde maaisel wordt door een biologische veehouderij gecomposteerd en verbetert daar de bodem van weiden en akkers.

Vorige week werd bekend dat ook het Waterschap Rijn en IJssel dit maaibeheer gaat toepassen op de oevers van sloten en beken. Ook daar zal dan mooiere natuur ontstaan die de biodiversiteit verbetert, dus meer vlinders, andere insecten en vogels. Dit is ook te zien langs de A18 waar Rijkswaterstaat al jaren het maaisel weghaalt en de vegetatie veel mooier is geworden.

Op de rotonde, die 10 jaar geleden van de gemeente de naam “Rotonde Rentink” kreeg, staat ook een slingerende rij jonge elzenbomen. Die worden, als ze wat groter zijn, geknot en bieden dan nestgelegenheid voor de vogels. Deze elzen vormen een verwijzing naar de rijen knot-elzen die rond Halle en Sinderen langs diverse weilanden staan.

Rotonde Rentink laat zien hoe mooi de natuurlijke begroeiing van onze streek is. Margrieten en duizendblad bloeien nu en er zullen nog vele soorten volgen. Vergelijk de middencirkel van de rotonde met de gladde gazonstroken bij de fietspaden: daar bloeit niets, insecten en vogels kunnen er niet leven.

Zo is de rotonde een voorbeeld van goed bermbeheer. Wie een gazon heeft kan dit daar ook uitproberen om te zien wat het effect is: Minder maaien geeft meer moois. Zo kunt u ook een bijdrage leveren om het uitsterven van soorten te voorkomen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden