Zaterdag 16 maart geen Rijbewijskeuring 75+ in Varsseveld

Varsseveld - De voor zaterdag 16 maart aangekondigde Rijbewijskeuring in Den Es te Varsseveld, georganiseerd door SBOIJ namens de ouderen bonden, kan helaas niet doorgaan. De reden hiervoor is dat de keuringsarts zich op het laatste moment zonder opgaaf van redenen en zonder enig overleg met ons, heeft teruggetrokken en de samenwerking met ons heeft beëindigd. Wij zijn op zoek gegaan naar een vervangende arts, maar vanwege de korte tijd zijn wij er niet in geslaagd voor 16 maart een vervanger te krijgen en derhalve kan er geen keuring plaatsvinden.

Het bestuur van SBOIJ betreurt dit en zal zaterdag van 9.00 uur tot 11.00 uur in Den Es aanwezig zijn voor nadere informatie en het beantwoorden van vragen.

Er zijn ons een aantal aanmeldingen onthouden en daardoor hebben wij niet alle aanmelding kunnen berichten over dit niet doorgaan van de keuring. Wij hopen met dit bericht te voorkomen dat u zaterdag voor niets naar Varsseveld komt.

Wij adviseren daarom een ieder zijn aanmelding in te trekken en zich bij een andere instantie te laten keuren om geen vertraging op te lopen in de verlenging van uw rijbewijs.

Wij adviseren u zich te laten keuren door:

1. Dr. J.Termaat, keuringsarts te Zelhem: 0314-620291

2. Via Regelzorg; hier kunt u direct een afspraak maken voor een keuring bij u in de buurt. Afspraak maken door te bellen naar het landelijke afsprakenbureau 088-2323 300 (tijdens kantooruren), of via de website: www.regelzorg.nl. Als u zich hier laat keuren ontvangt u een nota, waarmee u, afhankelijk van uw zorgverzekering, de kosten bij de verzekering kunt declareren.

3. uw huisarts.

Bij deze mogelijkheden kunt u zelf een afspraak maken voor een keuring op korte termijn.

Over het verloop van de toekomstige keuringen kunnen wij nu nog geen definitieve mededelingen doen. T.z.t. zullen we hierover nader berichten.

Het bestuur SBOIJ.

Meer berichten