Ingezonden: Armoedecijfers Oude IJsselstreek

door Heini Peters, fractievoorzitter SP Oude IJsselstreek

In de Gelderlander van zaterdag 15 december stond een artikel over armoede van Sandra Philippen, hoofd van het Economisch Bureau van de ABN Amro en docent van de Erasmus School of Economics. In dat artikel werden veel nationale cijfers gehanteerd over zowel mensen in armoede, alsmede omtrent de regelingen van de overheid. Om de ernst van deze problematiek dichter bij te halen heeft de fractie van SP Oude IJsselstreek de cijfers over armoede en ?nanciële regelingen van de gemeente Oude IJsselstreek gehanteerd. Deze cijfers zijn ook in de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkelingen(MO) van november besproken.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft 921 huishoudens die leven van een inkomen van op of onder de armoedegrens. Het aantal kinderen tot 18 jaar is circa 60%, ofwel 550 kinderen. De gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen in deze huishoudens zijn fataal. Bovendien, zo staat ook in het artikel, zijn er ook talloze studies die laten zien dat de gevolgen voor de gezondheid van mensen die in armoede leven heel groot. Depressies, chronisch ziek, psychische problemen, sociaal isolement, verslaving enz. Ja dit kan allemaal weggewoven worden, want er zijn diverse regelingen. Denk maar aan de de Bijzondere bijstand, kwijtschelding, meedoenregelingen, jeugdfonds, computerregelingen enz. De gemiddelde deelname is nog geen 40%. Uitschieters naar beneden zijn de computerregeling met 11% en het jeugdfonds voor sport en cultuur 5%. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: gebrek aan informatie over de regelingen bij de burgers en zeer hoge drempels voor het indienen van een aanvraag. Vanuit de SP fractie zijn een aantal suggesties aangereikt om de oorzaken weg te nemen. Maar wegkijken is gemakkelijker dan oplossen. 

Meer berichten