Foto: PR

Galerie bij de Boeken

Ulft - Tot 30 december exposeert Hannah Blom uit Amersfoort haar sculpturen in Galerie bij de Boeken.

Zij heeft een voorkeur om met ijzer te werken. Een zeer toepasselijk materiaal voor de Ulftse galerie. Deze is gehuisvest in de DRU Cultuurfabriek. In dat gebouw was vroeger de vermaarde Dru, die het bolwerk in de Achterhoekse ijzerindustrie vormde. Ongetwijfeld zal deze expositie voor menig inwoner in de regio gevoelens van weleer oproepen. Juist door het gebruik van ijzer - voor velen een zeer vertrouwd materiaal - zal menigeen het werk van de huidige expositie aanspreken. De galerie hoopt met deze tentoonstelling een schot in de roos te zijn.
vele tegenstrijdigheden
De vele eigenschappen van ijzer spreekt Blom aan. Deze zijn nogal tegenstrijdig. Op zichzelf is metaal zwaar, stoer en stug, terwijl de sculpturen van Blom op wonderlijke wijze luchtig- en speelsheid suggereren. Warm metaal is buigzaam en verliest haar weerbarstigheid. Je kunt de stukken samenvoegen, vervormen en aan elkaar smeden. Haar objecten lijken kwetsbaar, terwijl ijzer in wezen een sterk materiaal is. Voor de Amersfoortse kunstenares wordt het een spel van lijnen en vlakken. Lijnen worden afgewisseld met stukken metaal, die in de gehele voorstelling als accenten functioneren.Door het lijnenspel krijgt haar werk een grafisch karakter. Ze wil zich niet laten vangen in vlakken, maar juist naar buiten treden.Komt hierin haar vrijheidsdrang tot uitdrukking? Vroeger had tekenen haar voorkeur boven schilderen. Met schilderen zit je volgens haar in een vlak opgesloten. Ze wil juist de ruimte veroveren en de ruimte met haar werk bepalen. Ze noemt haar werk een momentopname, terwijl de lijnen een opwaartse beweging suggereren en de aantasting als verandering voelt. Verroest ijzer heeft haar voorkeur, deels door de prachtige kleur maar ook verraadt het een proces van aantasting en verval. Voor haar betekent het schoonheid en misschien ook wel een symbool voor leven. Als het moet helpt zij dat proces door ijzer eerst een tijdje buiten te leggen. Doorgaans gebruikt ze gevonden voorwerpen die onderdeel van haar sculptuur worden. Niet afbreken maar door haar ingreep een nieuwe betekenis geven aan en daardoor een nieuwe kijk geven op de door haar aangewende materialen.
tegendraads en eigenzinnig
Ze wil zich niet alleen laten vangen in een vaststaand geheel, maar in haar werk haar eigen gang gaan en wel zonder enige beperkingen.Die dwang wil ze de toeschouwer ook niet opleggen. Het werk moet niet glad afgewerkt zijn maar een open einde blijven, waarin de toeschouwer nog zijn eigen interpretatie kan maken en zijn eigen fantasie geprikkeld wordt. Daarmee wordt het een persoonlijke ontmoeting met haar werk. Doorgaans hebben werken de zware partijen onderaan om vervolgens daarop de minder zware partijen te laten volgen. Bij haar is het veelal omgekeerd en gaat ze dwars tegen dit gebruik in. Ondanks deze keuze veroorzaakt haar werk geen neergeslagen gevoel, maar is er een wonderlijk gevoel van luchtigheid en van openheid. Een chaotische en spontane aanzet geeft in haar werk juist een gevoel van harmonie en door de herhalingen een gevoel van ritme. Haar onderwerpen ontleent ze veelal aan de natuur, waarvan grilligheid juist kenmerkend is. Bij haar werk wordt deze een symfonie van evenwichtigheid en van een natuurlijke eenheid. Bij haar wordt op zich dood materiaal tot een boeiende levendigheid verheven.

Meer berichten