Goede programma's voor mensen met hersenletsel verdienen meer aandacht

Terborg- Jaarlijks lopen naar schatting 120.000 mensen hersenletsel op, bijvoorbeeld door een herseninfarct, ongeluk, tumor of ziektes als MS en Alzheimer. De gevolgen van dit niet aangeboren hersenletsel (NAH) zijn enorm voor de getroffen persoon en zijn omgeving. Er zijn goede programma's om mensen met NAH te leren omgaan met hun beperkingen, maar helaas zijn die vaak onbekend, ook bij verwijzers. Om die onbekendheid weg te nemen organiseert het Regionaal Expertisecentrum NAH van Siza op zaterdag 15 septembervan 10.00 tot 12.00 uur een inloopochtend. Bovendien biedt Siza binnenkort ook speciale programma's voor jongeren met hersenletsel aan. 

Het belangrijkste kenmerk van niet aangeboren hersenletsel is de breuk in de levenslijn. Na het opgelopen letsel ziet het leven van de getroffene er heel anders uit dan ervoor. Na de revalidatie komt het moeilijkste: leren accepteren en omgaan met de beperkingen. Mensen met NAH hebben bijvoorbeeld last van vergeetachtigheid, vermoeidheid, kunnen de weg niet meer vinden, komen moeilijk uit hun woorden, zijn prikkelbaar en hebben concentratieproblemen.  

Inloopochtend NAH voor mensen met hersenletsel, hun naasten en verwijzers
Weten hoe je ooit was en nooit meer zult zijn is moeilijk te accepteren voor zowel de persoon met  hersenletsel als de omgeving, maar het kan wel. In de praktijk blijken de programma's die hiervoor worden aangeboden vaak nog te onbekend, ook bij verwijzers en artsen. Mensen met hersenletsel zoeken soms jaren naar passende hulp. Daarom organiseert het Regionaal Expertisecentrum NAH  op zaterdag 15 september in Terborg een informatieochtend met aandacht voor de achtergronden van niet aangeboren hersenletsel, de zichtbare en onzichtbare gevolgen ervan en het behandel en begeleidingsaanbod van Siza voor mensen met hersenletsel, hun naasten en verwijzers.  

Nieuw programma voor jongeren
Inmiddels heeft zorgorganisatie Siza zes centra NAH in de regio waar persoonlijke trajecten worden aangeboden. Onder de naam Hersenz hebben twaalf organisaties, waaronder Siza, deze behandelingen ontwikkeld die zowel in groepsverband als individueel gevolgd kunnen worden. In modules leren mensen omgaan met veranderingen, grip krijgen op energie, plannen en organiseren en is er aandacht voor het geheugen. Een vijfde module is bedoeld voor de partners van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Thuisbehandelaars helpen de cursisten het geleerde thuis in de praktijk in te kunnen zetten. 

In september gaan alle behandelaren van de zes centra op cursus voor het speciale programma dat door Hersenz is ontwikkeld voor jongeren. Behandelaar GeekeBlenk: "Voor volwassenen is het al moeilijk om te leren omgaan met NAH, voor jongeren is dat nog heftiger. Kan ik ooit zelfstandig wonen, een baan vinden, een relatie krijgen? Daar worstelen jongeren mee. Hun hele toekomst is in één klap veranderd. Bij voldoende aanmeldingen starten we heel graag speciale jongerengroepen."

Belangstellenden voor de inloopochtend NAH (ook voor de speciale jongerenprogramma's) zijn van harte welkom op zaterdag 15 september van 10.00 tot 12.00 uur in het Regionaal Expertisecentrum NAH, Industrieweg 115, 7061 AP in Terborg. 

Meer berichten