Vlnr: Peter van der Kemp, Stephen Gijsbers, Willie Oort en Toos Sprenkelder, een deel van het Comité Silvolds Belang. (foto: Roel Kleinpenning)
Vlnr: Peter van der Kemp, Stephen Gijsbers, Willie Oort en Toos Sprenkelder, een deel van het Comité Silvolds Belang. (foto: Roel Kleinpenning) (Foto: Roel Kleinpenning)

Silvolds Belang wordt honderd

door Marcel van Berkum

Silvolde - In 1919, direct na de Eerste Wereldoorlog, richtten enkele Silvoldenaren, na de jaarvergadering van de Boerenleenbank, een vereniging op die de belangen van de Silvoldse bevolking zou behartigen. Naar hun mening viel er veel te verbeteren in het dorp. Zo ontstond Silvolds Belang.

In een bulletin van heemkundige vereniging Old Sillevold lezen we over de historie van Silvolds Belang: 'De eerste activiteiten waren: actie voeren voor een betere straatverlichting, billijke stroomprijzen en uitbreiding van het lichtnet. Er werd overleg gevoerd over verbetering en aanleg van een standplaats voor vee tijdens de markten. De vereniging zette zich in voor betere wegen, tram- en spoorverbindingen. Regelmatig werd het afval en vuil opgeruimd dat door bewoners nogal eens langs de wegen werd gedeponeerd. Op initiatief van Silvolds Belang kwam er een feesttent op het marktplein en er werd een begin gemaakt met de riolering. Maar er was niet alleen aandacht voor infrastructuur. Bij vieringen van koninklijke feesten werden 110 feestpakketten met levensmiddelen bij de minstbedeelden bezorgd.' Tot zover de beginjaren.

Eeuwgenoten

Volgend jaar bestaat Silvolds Belang 100 jaar. Het uitgangspunt is nog hetzelfde. Opkomen voor de belangen van de Silvoldenaren en daarvoor een vinger aan de pols houden bij de gemeente en regelmatig overleg voeren. Het laatste grote project dat op initiatief van Silvolds Belang is gerealiseerd is de herstructurering van het centrum. Het is dan ook verklaarbaar dat hier het hoogtepunt van de feestelijkheden in 2019 zal plaatsvinden. Er is een jubileumcomité gevormd en deze week zullen de Silvoldse verenigingen een brief in de bus ontvangen met de uitleg van het plan en het verzoek om medewerking. Voorzitter Willie Oort vertelt: "Creatievelingen op elk gebied worden gevraagd voor een midzomernacht op 21 juni 2019 met als werktitel 'Eeuwgenoten'. Het wordt een programma voor en door Silvoldenaren. We benaderen de verenigingen, maar individuen zijn ook van harte uitgenodigd om hun creatieve kant te laten zien. We denken dat er nog veel verborgen talent is en die Silvoldenaren kunnen dan voor het voetlicht treden." De Silvoldse regisseur Theo Soontiëns heeft ervaring met openluchtmanifestaties en is gevraagd om van de diverse bijdragen straks een vloeiend programma samen te stellen. Theo noemt het een grote, maar ook mooie uitdaging. Hij heeft nog geen idee wat hij kan verwachten, maar hoopt op veel bijdragen met een grote variatie. Het programma zal de historie belichten, maar moet beslist niet voorbij gaan aan de actualiteit en wat er speelt in de dorpsgemeenschap. Het organisatiecomité bestaat uit: Willie Oort, Egbert Hermsen, Toos Sprenkelder, Peter van der Kemp, Ben Donderwinkel, Paula Tuenter en Stephen Gijsbers.


Opgave en info bij Toos Sprenkelder: 06 22631978 of
t.sprenkelder@silvoldsbelang.nl

Meer berichten