V.l.n.r. Koen Heuvels, Marc van Uum, Anita Ermers (bestuur Coöperatie) en Anja Dijcker, Pastoor Pauw (bestuur Parochie)
V.l.n.r. Koen Heuvels, Marc van Uum, Anita Ermers (bestuur Coöperatie) en Anja Dijcker, Pastoor Pauw (bestuur Parochie) (Foto: Susan Ermers)

Coöperatie Mauritius in Silvolde kan nu echt van start

Silvolde - Al geruime tijd waren de besturen van de Parochie Maria Laetitia en Coöperatie Mauritius in gesprek over de overdracht van het kerkgebouw in Silvolde. In deze kerk heeft in mei jl. al de laatste eredienst plaatsgevonden. Vrijdag was het zover: het bisdom heeft goedkeuring gegeven voor de overdracht en de leveringsakte is getekend.

De levering heeft bij notariskantoor Passmann in Terborg plaatsgevonden. Vicaris Pauw heeft naderhand bij het kerkgebouw in Silvolde de sleutel aan het bestuur van Coöperatie Mauritius overhandigd.

Dit bestuur bestaat uit Anita Ermers (voorzitter), Koen Heuvels (penningmeester) en Marc van Uum (secretaris).

Coöperatie Mauritius kan nu haar plannen verder gaan ontwikkelen en uitvoeren. Enerzijds zullen de activiteiten met de uitvaartondernemers in Het Anker, het uitvaartcentrum binnen het gebouw, voortgezet en uitgebreid worden. Hiertoe hebben eerder dit jaar al gesprekken met de uitvaartondernemers plaatsgevonden, welke verder worden opgepakt. Via mail zijn zij al op de hoogte gesteld van een nieuw telefoonnummer voor reserveringen ten behoeve van opbaringen, afscheidsvieringen in de kerkzaal, afscheidsmogelijkheden in Het Anker, e.d.

Anderzijds zal de grote kerkzaal geschikt gemaakt gaan worden voor tal van activiteiten. Te denken valt aan jubileumconcerten, tentoonstellingen en netwerkbijeenkomsten. Ook de geloofsgemeenschap, als huurder van Coöperatie Mauritius, blijft voor haar vieringen het kerkgebouw gebruiken.

Binnenkort zal een eerste Algemene Ledenvergadering worden gepland waarvoor alle aspirant leden van Coöperatie Mauritius worden uitgenodigd. Wie gebruik wil maken van één van de ruimten in het Mauritiusgebouw, mailt naar info@top-ibc.nl.

Meer berichten