Foto: Hans van Oosterhoudt

Waterschap doet beroep op mensen

DOETINCHEM - Waterschap Rijn en IJssel roept particulieren, bedrijven en andere organisaties met klem op om zuinig om te gaan met grondwater in en om kwetsbare natuurgebieden.
Voor de gebieden waar de flora en fauna onherstelbare schade op dreigt te lopen, stelt het waterschap per direct een verbod in voor het onttrekken van grondwater
voor beregening.
Het betreft natuurgebieden nabij de Wiersse
/ Zwarte Veen / Hagenbeek, de Zumpe (Doetinchem) en het gebied tussen Steenderen en Rha.

Deze natuur is in de zomer afhankelijk van waterstanden en extreem gevoelig voor verdroging.
Het verbod geldt voor alle onttrekkingen om te beregenen/besproeien, voor zowel particulieren als bedrijven in een zone binnen 200 meter van zeer kwetsbare natuurgebieden (zie www.wrij.nl/droogte).

Drie gebieden

Het gaat om drie gebieden waar vergunde grondwateronttrekkingen zijn, met een gezamenlijke omvang van 800 hectare van de circa 12.000 hectare aanwezige kwetsbare natuur.

Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Als gevolg van de aanhoudende droogte zijn op dit moment de grondwaterstanden erg laag.

In het werkgebied van het waterschap is de kritische ondergrens van 0.60 tot 1.20 meter bereikt en de verwachting is dat de komende periode de grondwaterstand nog verder zakt.
De huidige droogtesituatie is uitzonderlijk en komt eens in de 40 a 50 jaar voor. De Achterhoek is één van de droogste gebieden van Nederland. Hier is het sinds 1976 niet zo droog geweest.

Meer berichten