De onthulling van een van de panelen.
De onthulling van een van de panelen. (Foto: PR)

Landschapsmonumenten Ziegenbeek en Silvoldse Slaege

Op maandagmiddag 2 juli zijn de Informatiepanelen van de Ziegenbeek en Silvoldse Slaege feestelijk geopend door wethouder Ankersmit. Nu zijn de Ziegenbeek en de Slaege benoemd als Landschapsmonument.

silvolde - De Stichting Achterhoek weer Mooi (StAM) heeft deze twee landschapsmonu-menten aangewezen en van een informatiepaneel voorzien. Het is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Plattelandsraad en door de inzet van vrijwilligers van StAM en grondeigenaren.


Stichting Achterhoek weer Mooi werkt met vrijwilligers en zet zich in voor de kwaliteit van het Achterhoeks landschap. In beleid, beleving, projecten en bescherming en in het ontdekken, aanwijzen en beschrijven van Landschapsmonumenten.

De door StAM aangewezen landschapsmonumenten liggen verspreid door de Achterhoek. Het landschapsmonument ligt vaak in of tegen gewoon boerenland, maar soms ook in een natuurgebied of zelfs in de bebouwde kom.

De Ziegenbeek vormde eeuwenlang de grensbeek tussen het eigendom van de heren van Bergh en die van Wisch. En daarvoor was het al de grens tussen het Bisdom Munster en dat van Utrecht. Frappant was dat het dorp Sinderen gemeentelijk doorsneden werd door deze grensbeek en daardoor voor het herindeling in 2005 in twee gemeenten lag. De Ziegenbeek kent bovendien een bijzondere landschappelijke en ecologische waarde. Hier staan grote aantallen knotelzen in de oever, die de loop van de beek markeren. Ook voert de beek veel schoon en kalkrijk water aan, waardoor een soort als de dotterbloem zich uitstekend thuis voelt aan de oevers.
De Slaege vormde lange tijd een onbewoond slagenlandschap met broekgronden dat zich uitstrekte van Silvolde tot aan Voorst.
Na de ruilverkaveling is deels het karakter van dit gebied verdwenen en is veel eigendom veranderd. Desondanks is er langs de beken, waaronder de Ziegenbeek nog veel moois te vinden.
Bovendien werken meerdere eigenaren mee aan het natuurrijker maken van dit gebied. Wellicht worden ook elementen van het historisch landschapsbeeld van de Slaege dan hersteld. Op het informatiepaneel van Landschapsmonumenten de Slaege wordt alles duidelijk en geïllustreerd uitgelegd.
De titel Landschapsmonument heeft geen wettelijke of jurische status, zoals we uit de monumentenwet kennen. Dat is ook niet de opzet. Het doel is om bezoekers en bewoners van Sinderen en De Slaege te attenderen op de bijzonderheden die hier zijn.

Meer berichten