Het Bontebrug monument, met links Ivor Helmink van belangenvereniging Bontebrug en Henk Welling. (foto: Roel Kleinpenning)
Het Bontebrug monument, met links Ivor Helmink van belangenvereniging Bontebrug en Henk Welling. (foto: Roel Kleinpenning) (Foto: Roel Kleinpenning)

Bontebrug in zeven zuilen

door Marcel van Berkum

Bontebrug - Het Bontebrugmonument krijgt vorm. Het omvat zeven zuilen. De Ulftse steenhouwer Henk Welling heeft er momenteel zes gereed. Op de zuilen staan de zeven verschillende schrijfwijzen, die Henk vond in zijn onderzoek naar de herkomst van de naam Bontebrug. Het kunstwerk heet 'Het enige wat nog rest is de naam'.

Het idee voor een kunstwerk voor en over Bontebrug is alweer enige jaren oud en komt uit een toekomstvisie over de leefbaarheid, vertelt Ivor Helmink, voorzitter van de belangenvereniging Bontebrug. Hij is er geboren en getogen en sinds enkele jaren, samen met partner Lesley Klaassen, uitbater van Halte Bontebrug, de in oude glorie herstelde kruidenierswinkel/bakkerij. Eén van de punten was 'Kunst' en beeldhouwer Henk Welling, die toen nog in de buurtschap woonde, werd voor een ontwerp benaderd. Hij heeft veel met steen, maar is ook gefascineerd door letterstijlen en typografie. "Ik heb onderzoek gedaan naar de herkomst van de naam. Er zijn verschillende theorieën", aldus Welling.

Bont gezelschap
Zeker is dat op deze plek vroeger een tolbrug over de AA-strang lag als onderdeel van de doorgaande route Wezel - Doesburg. Een aannemelijke theorie is dat de naam verwijst naar het bonte gezelschap boeren en handelslui dat dagelijks de brug passeerde. "Veel reizigers bleven hier dan pauzeren", vertelt Ivor. "Er waren in Bontebrug maar liefst vier café's, waarvan één van mijn voorouders." Na herinrichting van het wegenstelsel in de jaren zeventig verdween de AA-strang ondergronds.         Henk Welling constateerde dat er in de loop van de geschiedenis 7 verschillende schrijfwijzen van de naam Bontebrug zijn geweest. De beeldhouwer besloot die schrijfwijzen te verbeelden. Zijn ontwerp werd enthousiast ontvangen, maar de financiële onderbouwing duurde lang, volgens Ivor. Een half jaar geleden kreeg de beeldhouwer de definitieve opdracht. "Het kan gerealiseerd worden door financiële steun van Rabobank, gemeente Oude IJsselstreek, Tomesen en de Plattelandsraad", benadrukt voorzitter Helmink.

Eén van de boeken, die Welling raadpleegde was 'Samenscholen' van Bernard Dorrestijn. De oud-archivaris schrijft dat van de brug geen spaan meer is terug te vinden: 'Het enige wat nog rest is de naam.' De beeldhouwer gebruikt deze tekst als titel voor zijn monument.

In de zeven zuilen van natuursteen en diverse afmetingen is het woord Bontebrug gehakt in verschillende authentieke schrijfwijzen en lettertypes. Het monument krijgt een centrale en opvallende plek in Bontebrug.

Meer berichten