Kindervakantiekamp voor allemaal

Oude IJsselstreek - De gemeente Oude IJsselstreek start in de zomervakantie met het experiment Kindervakantiekamp plus. Het kamp wordt georganiseerd door De Vennebulten in Varsseveld. De bedoeling is dat aan dit kindervakantiekamp alle kinderen kunnen deelnemen, met en zonder beperking.

"De Vennebulten is een mooi natuurgebied in Heelweg. Elk jaar gaan kinderen vanuit Varsseveld en omgeving hiernaartoe voor het Kindervakantiekamp", geeft wethouder Peter van de Wardt aan. "Het Kindervakantiekamp plus past mooi bij het thema van de inclusieve samenleving. We willen ook kinderen mee laten doen, die om verschillende redenen niet zo snel aan een regulier kindervakantiekamp mee zouden doen. Dat kunnen kinderen zijn met een lichamelijke-, gedrags-, of verstandelijke beperking. We willen als gemeente een inclusieve organisatie zijn en ondersteunen dit kamp. We zien dat er steeds meer van dit soort initiatieven opkomen. Organisaties die zeggen: jullie hebben gelijk. Waarom doen wij dit niet? Ik merk dat kinderen onderling geen discussie hebben of een kind beperkt is of niet. Ze gaan vaak heel natuurlijk met elkaar om. Het zal mij daarom ook niet verbazen dat de kinderen met een beperking gewoon meedoen in de groep. We willen dat ze samen spelen en samen lol maken. We kiezen daarom juist voor een regulier vakantiekamp, omdat we niet willen dat de kinderen met een beperking een aparte status krijgen. Er is natuurlijk wel extra begeleiding, want we willen dat de ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen laten deelnemen aan het vakantiekamp. We vragen hiervoor mensen met expertise. We kijken waar de kinderen naar school gaan en wie hen ondersteunt en vragen of ze mensen kennen die mee willen helpen. We gaan dit experiment met belangstelling volgen."

Zelfredzaamheid

Behalve dat de alle kinderen een leuk zomerkamp hebben, heeft het Kindervakantiekamp plus ook als voordeel dat het meedoen van kinderen met een beperking aan reguliere activiteiten wordt bevorderd. "Doordat zij ook meedoen, zal er minder beroep gedaan worden op de tweedelijnsvoorzieningen in de zomervakantie omdat de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid wordt bevorderd", laat Van de Wardt weten. "De ontmoeting tussen jongeren met en zonder beperking heeft vaak als resultaat dat een beperking 'gewoner' wordt gevonden en dat vooroordelen verdwijnen. We hopen dat door het Kindervakantiekamp plus een nieuwe groep jonge vrijwilligers meer interesse krijgt voor het werken in de zorg."

De meerkosten van het Kindervakantiekamp plus ten opzichte van het reguliere Kindervakantiekamp worden geschat op 1.000 euro, op basis van maximaal tien deelnemers. Dit bedrag wordt betaald vanuit het Innovatiebudget sociaal domein/reserve sociaal domein. Na de zomervakantie wordt bekeken of dit kamp succesvol was en of en op welke schaal het in 2019 voortgezet wordt.

Meer berichten