Foto:
Biebtip

Biebtip Ria te Kolste Het geheim van de Ravenhorst -Christine Linneweever

Het verhaal begint op 20 mei 1432 in Winethereswic (= Winterswijk) . Aelwijn is de zeventienjarige zoon van pachter Allert. Hij heeft geen broertjes en zusjes. De pachters hebben het zwaar, leenheer Geert van Rhemen legt een hoge pacht op en de oogst is schaars. Als zijn vader de pacht niet kan betalen moet Aelwijn op het kasteel van heer Geert, de Ravenhorst,  gaan werken om de schuld af te betalen. Aelwijn wordt in de stallen aan het werk gezet. Hij heeft het niet slecht op het kasteel. Hij krijgt eten en een warme slaapplek in de keuken van Ysaud de kokkin.

Aelwijn moet niet veel hebben van heer Geert en zijn broers, zeker niet sinds hij gezien heeft hoe meedogenloos deze roofridders kunnen zijn. Hij heeft ook niet veel met heer Geert te maken, die heeft geen oog voor zijn staljongens. Dat verandert als blijkt dat Aelwijn goed met paarden om kan gaan. Hij mag dan ook deelnemen aan de paardrijlessen die aan de adellijke staljongens worden gegeven.

Op een dag ontdekt Aelwijn een gevangene die door de heren vastgehouden wordt voor losgeld. Als niemand het losgeld wil betalen kijken ze niet meer naar hem om. Aelwijn zorgt in het geheim dat er eten en drinken naar zijn cel gaat. En zo zijn er nog meer geheimen op het kasteel: een groot familiegeheim dat door Aelwijn ontdekt wordt en dan is er nog het gerucht dat er ergens in het kasteel een schat verborgen is…

Christine Linneweever is vooral bekend van haar paardenboeken. Dit is haar eerste historische kinderboek. Aanleiding hiervoor is de plaats waar ze woont: haar woonboerderij in Winterswijk staat op een plek waar van oudsher al boerderijen stonden die verpacht werden door de heren van kasteel De Ravenhorst. Zij woont zelf op boerderij De Maat, waar Aelwijn opgroeit. Het kasteel bestaat niet meer, maar er zijn nog wel archiefstukken en andere informatie. Rond het kasteel doet al eeuwenlang het verhaal de ronde dat er een schat verborgen zou zijn. Linneweever nam deze historische feiten als uitgangspunt voor heer boek.

Het is een spannend en stoer boek geworden, tegen de achtergrond van het dagelijks leven op een middeleeuws kasteel. Als lezer krijg je een kijkje hoe het er in het dagelijks leven op een kasteel aan toe ging. De geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners wordt knap in het verhaal verwerkt.

De standsverschillen zijn groot: de pachters leven in schrijnende armoede, waarvoor de heren van het kasteel zich niet verantwoordelijk voelen. Aelwijn beweegt zich hier tussendoor. Omdat hij het respect van de kasteelheer heeft verworven wordt hij hetzelfde behandeld als de schildknapen en de pages en ook mag hij in het woongedeelte van de adellijke familie komen om dagelijks de blinde dochter van heer Geert voor te lezen.

Het middeleeuws leven wordt geloofwaardig beschreven, maar sommige dialogen zijn wel erg eigentijds.

Het boek sluit af met een epiloog waarin de schrijfster feit en fictie scheidt.

Een spannend (B)-boek, geschikt voor iedereen tussen de 9 en 99 jaar geïnteresseerd is in de geschiedenis van Winterswijk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden