Jozef Oostveen van het bestuur Silvoldse geloofsgemeenschap. De Mauritiuskerk wordt binnenkort ontdaan van alle symbolische voorwerpen en de Godslamp wordt gedoofd.
Jozef Oostveen van het bestuur Silvoldse geloofsgemeenschap. De Mauritiuskerk wordt binnenkort ontdaan van alle symbolische voorwerpen en de Godslamp wordt gedoofd. (Foto: Roel Kleinpenning)

'Een einde en nieuw begin'

De Mauritiuskerk in Silvolde wordt tijdens de eucharistieviering op zondag 13 mei aan de eredienst onttrokken. "Het is het einde van de sacramentele vieringen in deze kerk, maar het is ook het begin van opbouwwerk binnen de geloofsgemeenschap", zegt Jozef Oostveen van het bestuur Silvoldse geloofsgemeenschap. "Het een eindigt en we gaan verder in een andere vorm. Het pastorale werk gaat door."

Door Carla van der Meer

Silvolde - "Het wordt op 13 mei een bijzondere viering", laat Oostveen weten. "Aan het eind van de viering worden de sacramentele voorwerpen, zoals de kelk met hosties de kerk uit gedragen. De Godslamp wordt gedoofd. Alle symbolische voorwerpen worden verwijderd, waardoor het duidelijk is dat het geen kerk meer is, waar sacramenten gevierd kunnen worden zoals doopsel en huwelijken."

"We gaan door met de activiteiten die er nu ook al zijn, behalve de eucharistie tijdens de zondagsmis", zegt Gerard Mientjes van het opbouwwerk geloofsgemeenschap. "Deze laatste viering is ook meteen een nieuw begin. We onttrekken de sacramenten en we maken een nieuwe start voor de gebedsdiensten met vrijwilligers. Het komt erop neer dat binnen onze eigen gemeenschap de pastorale zaken voor onze eigen verantwoordelijkheid komen."

Het kerkgebouw wordt overgenomen door de coöperatie Mauritius, die het beheer gaat voeren. "We willen de boodschap van Christus blijven uitdragen", geeft Oostveen aan. "Op 13 mei kijken we terug op de vieringen, maar we kijken ook vooruit. Laten we elkaar vasthouden. We hebben iedereen nodig. Het is een mooie gelegenheid om hier met nieuw elan en een nieuwe visie vorm aan te geven. Het is een keerpunt, waar we onze schouders onder zetten. Doordat er minder pastores zijn, laten we ons niet uit het veld slaan en onze geloofsgemeenschap niet wegkwijnen. We willen niet als verweesde kinderen achterblijven."

"We springen in op nieuwe dingen, ook wat de diaconie betreft", laat Mientjes weten. "In de nieuwe setting gaan we ook meer gebruikmaken van nieuwe media. Je moet moderniseren. Ook zoeken we de samenwerking met de protestantse gemeenschap."

Meer berichten